Acht NWO-beurzen voor talentvolle UM-onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week aan acht talentvolle onderzoekers van de Universiteit Maastricht een prestigieuze subsidie toegekend. Drie van hen ontvangen een Vidi-financiering van 800.000 euro. De laureaten kunnen met deze financiering een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vijf jonge onderzoekers hebben een Veni-beurs gekregen van 250.000 euro. Deze beurzen zijn bedoeld voor pas gepromoveerde onderzoekers, die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan.

Vidi-beurzen

De drie UM-laureaten en hun onderzoek:

Jordi Heijman

Dr. Jordi Heijman, CARIM: Tijdreizen in de wereld van hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen zijn een belangrijke doodsoorzaak. Om tot betere behandelingen te komen ontwikkelt Heijman nieuwe computermodellen om veranderingen in de elektrische eigenschappen van het hart, van enkele milliseconden tot dagenlang, te bestuderen. Deze veranderingen kunnen bijdragen aan de stabilisatie van ritmestoornissen en de huidige therapie beïnvloeden. In 2015 ontving Heijman ook al een Veni-subsidie voor zijn onderzoek op het snijvlak van knowledge engineering en cardiologie.

 

Ali Jahanshahianvari

Dr. Ali Jahanshahianvar, MHeNs: Niet-invasieve hersenmodulatie met behulp van nanopartikels

Diepe hersenstimulatie (DBS) wordt frequent toegepast als behandeling voor neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Helaas is de behandeling invasief. Het ‘invasieve’ gedeelte leidt soms tot complicaties zoals een hersenbloeding. Ali Jahanshahianvar wil een niet-invasieve manier van DBS ontwikkelen, die tevens patiënt-specifieker is. Hiervoor maakt hij gebruik van magneto-elektrische nanopartikels die hersencellen kunnen stimuleren. In 2015 ontving Jahanshahianvar ook al een Veni-subsidie.

Bettina Sorger

Dr. Bettina Sorger, FPN: Vanuit de hersenen naar controle

Zelfeffectiviteit en communicatie zijn cruciaal voor een opgroeiend kind. Vanwege ernstige motorische beperkingen kunnen sommige kinderen met cerebrale parese niet communiceren of anderszins invloed uitoefenen op hun omgeving. Dr. Sorger en haar team zullen een op hersenactiviteit gebaseerde methode ontwikkelen die gebruik maakt van functionele nabij-infraroodspectroscopie, zodat deze kinderen toch actief kunnen deelnemen aan het leven. In 2009 ontving Bettina Sorger ook al een Rubicon-subsidie.

Veni-beurzen

UM feliciteert de volgende gehonoreerde onderzoekers:

Dr. Glynis Bogaard, FPN: De taal van leugenaars. Zo herken je haar.

Onze leugendetectievaardigheden zijn gering, zelfs met behulp van bestaande leugendetectie methoden. Dit project beoogt individuele leugendetectie te verbeteren door gebruik te maken van nieuwe experimentele methoden om individueel taalgebruik te meten en hiermee te corrigeren voor individuele taalverschillen in waarheden en leugens.

Dr. Andrew Mackenzie, SBE: Robust decentralized institutions

Veel instituties kennen een centrale bestuurder die alle persoonlijke informatie in de economie verzamelt en vervolgens voor iedereen een beslissing doorrekent. Andrew Mackenzie onderzoekt instituties die dezelfde doelen behalen met een gereduceerde rol voor de centrale bestuurder, wat de privacy van deelnemers bevordert omdat zij minder informatie prijs hoeven te geven.

Dr. Mor Dickman, MHeNs: Licht voor zicht. Op weg naar een innovatieve behandeling voor myopie

Bijziendheid (myopie) kan leiden tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn beperkt. Dr. Dickman gaat een innovatieve behandelstrategie ontwikkelen, scleral crosslinking, om de onderliggende verzwakking van het oogwit (sclera) tegen te gaan en de progressie naar blindheid af te remmen of te stoppen. Dr. Dickman is eveneens verbonden aan MHeNs en het Centrum voor Oogheelkunde van het Maastricht UMC+.

Dr. Willemijn Jansen, MHeNs/ Alzheimer Centrum Limburg: Veerkracht als bescherming tegen Alzheimer hersenschade

We hebben dringend een behandeling tegen Alzheimer dementie nodig. Sommige mensen hebben Alzheimer hersenschade maar ervaren hiervan geen klachten, ze lijken beschermd te zijn. Willemijn Jansen bestudeert eiwitten in hersenvocht om de oorzaak van deze veerkracht te vinden en zoekt zo aanwijzingen voor een nieuwe behandeling tegen de ziekte van Alzheimer.

Anna Schueth, FPN: Nieuwe methoden voor 3D microscopie van het menselijk brein – in ziekte en gezondheid

Onze hersenen zijn 3-dimensionaal, maar worden meestal onderzocht met kleine 2D weefsel coupes. In dit onderzoek worden nieuwe microscopie methoden ontwikkeld voor 3D beeldvorming van hersenweefsel, met cellulaire en sub-cellulaire resolutie. Dit zal nieuwe standaarden creëren voor hersenonderzoek en histologie protocollen in hersenweefsel pathologie.

Over Vidi

Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers tot 5 jaar onderzoek doen. De Vidi-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 503 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 81 gehonoreerd.

Over Veni

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 161 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro gemoeid.

NWO-Talentprogramma

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn, Vidi op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Lees ook