Aanslagen Brussel, bij problemen graag melden bij SSC

Als studenten en medewerkers hier of in Brussel door de aanslagen en de nasleep ervan in (logistieke) problemen komen, dan kunnen zij zich melden bij de studentendecanen van de Universiteit Maastricht via bij het secretariaat van studentenbegeleiding , telefoon + 31 (0) 43 – 388 52 12 of per e-mail:studentendecanen@maastrichtuniversity.nl.

Bij de verwerking van de gebeurtenissen in Brussel bieden de studentenpsychologen van de Universiteit Maastricht de mogelijkheid om hierover in een persoonlijk gesprek of in groepsverband te spreken. Wie hieraan behoefte heeft kan zich melden bij het secretariaat van studentenbegeleiding , telefoon +31  (0)43 – 388 52 12 of per e-mail: studentenpsychologen@maastrichtuniversity.nl.

Lees ook