Langdurige verbetering bij meerderheid deelnemende kinderen met overgewicht of obesitas

Aanpak COACH werkt

De aanpak van het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare (COACH) van het Maastricht UMC+ om kinderen met overgewicht en obesitas te helpen bij het veranderen van de leefstijl en zodoende hun gezondheid te verbeteren, blijkt te werken. De risicofactoren voor chronische ziekten nemen beduidend af en de overgrote meerderheid van de kinderen lukt het om hun gewicht langdurig te verbeteren.

COACH is vijf jaar geleden opgericht om in de regio Maastricht daadwerkelijk iets te doen aan het grote aantal kinderen en jongvolwassenen met overgewicht of zelfs obesitas. Het centrum richt zich op langdurige begeleiding en zorg op maat. Niet alleen de kinderen, maar ook hun gezinnen worden begeleid bij het stapsgewijs maken van gezondere keuzes in het dagelijks leven. In het programma van COACH wordt samen met allerlei partners in de regio gezocht naar activiteiten die bewustwording en gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Plezier staat hierbij voorop. Zo volgen de kinderen buiten de muren van het ziekenhuis beweeg- en sportprogramma’s, kookworkshops en improvisatietheater om gezond leven te stimuleren. Ondanks alle leuke activiteiten is het veranderen van gedrag niet gemakkelijk. Daarom is er pedagogische en psychologische begeleiding door het team van COACH. De deelnemers aan het programma komen daarvoor regelmatig terug op de polikliniek.

Onderzoek

Inmiddels zijn de eerste resultaten van het COACH-programma wetenschappelijk geëvalueerd. Op basis van de cijfers kan geconcludeerd worden dat het programma een positief effect heeft op de gezondheid. Bij 70 procent van de deelnemers verbetert het gewicht. Belangrijker nog: het lukt deze kinderen met begeleiding van COACH om langdurig gezonder te gaan leven. Opvallend is dat kinderen met zeer ernstig overgewicht net zo succesvol zijn in het COACH-programma als kinderen met minder ernstige vormen van overgewicht. Dat is een doorbraak, omdat vaak wordt gedacht dat voor deze kinderen alleen een operatie of langdurige opname kan helpen. Een en ander blijkt uit onderzoek van Jesse Rijks, die op 15 december op dit onderzoek hoopt te promoveren.

Jubileumviering

Donderdag 17 november viert COACH zijn vijfjarig bestaan. Tevens wordt dan het nieuwe onderkomen in het MECC in gebruik genomen. Tinker imagineers uit Utrecht ontwierp in opdracht van en in samenwerking met COACH een speelse en interactieve wereld die deelnemers een subtiel duwtje in de rug geeft richting een gezond leven. Een omgeving die ver afstaat van de wereld van het ziekenhuis, maar wél de begeleiding en zorg geeft die de kinderen nodig hebben.

COACH

Lees ook