14 november 2017

Aangenaam: Centraal Promovendi Platform

Om de belangen van alle promovendi binnen de UM te behartigen, los van de faculteit waaronder ze vallen, bestaat sinds dit jaar het Centraal PhD Candidates Platform. Zes promovendi maken zich hierin sterk voor het gezamenlijke belang. In de praktijk draait het vooral om het uitwisselen van goede ideeën, maar het platform geeft ook gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Bijvoorbeeld over de minimale duur van een promotietraject (vier jaar als het aan het platform ligt) en de status van promovendi (als medewerker, niet als student). Een gesprek met twee leden van het platform: Constantijn van Aartsen (rechtsgeleerdheid) en Christine Resch (psychologie).

Binnen de zes faculteiten van de UM zijn al langer zogenaamde PhD-vertegenwoordigers actief, maar een universiteitsbrede vertegenwoordiging op de inhoud was er nog niet. Wel de PhD Academy, voor het sociale leven van promovendi. “Maar inhoudelijke kwesties konden we tot dit jaar niet zelf aankaarten bij het College van Bestuur; dat liep dan bijvoorbeeld via de decaan van je faculteit”, zegt Constantijn van Aartsen. Zijn collega Christine Resch vult aan: “En inhoudelijke uitwisseling met collega’s van andere faculteiten was er ook niet, dus wij, de huidige zes leden van het platform, zagen meteen het nut van dit platform toen we ervan hoorden.”

Werkdruk promovendi
In april 2017 is het platform officieel geïnstalleerd, en de groep komt zo’n vier keer per jaar bij elkaar. Op dit moment inventariseren de zes leden welke dossiers hun aandacht het meest verdienen. De werkdruk onder promovendi staat alvast op het lijstje. Regelmatig wordt de noodklok geluid over de psychische gezondheid van promovendi, die meer dan gemiddeld in het geding zou zijn. Tot nu toe is er nog geen Nederlandse studie geweest die dit bevestigt, maar het platform heeft op basis van praktijkervaring niet de indruk dat het aan de Universiteit Maastricht anders zal zijn. Hoe ga je daar als universiteit het beste mee om? Een vertrouwenspersoon? Misschien een psycholoog speciaal voor promovendi? Het doel van het platform is vooral promovendi een stem te geven, zodat problemen op bestuursniveau gehoord worden. En het onderhoudt ook contacten met het landelijke Promovendi Netwerk Nederland, dat overigens streeft naar een nationaal onderzoek naar de psychologische welgesteldheid van promovendi.

Informatievoorziening
Daarnaast wil het platform zorgen dat alle promovendi vanaf het begin van hun traject weten hoe de universiteit organisatorisch in elkaar zit, hoe ze betrokken kunnen zijn bij beleidsmatige onderwerpen én waar ze terecht kunnen met andere vragen. Van Aartsen: “De informatievoorziening hierover verschilt nu nog erg per faculteit.” Resch: “Bijvoorbeeld over hun eigen ontwikkelmogelijkheden als docent via onder meer een Basis Kwalificatie Onderwijs die ze kunnen halen.”
De zes leden van het platform doen het werk graag, naast hun eigen promotietraject. Resch: “We zijn allemaal graag betrokken en houden van duidelijkheid.” Van Aartsen: “Onze doelen staan nergens formeel op papier, dus onze eigen ambitie bepaalt de limiet van onze daadkracht. Een kwestie van overleg en elkaar eerst leren kennen.”

Promovendi die een onderwerp onder de aandacht van het platform willen brengen, kunnen een mail sturen.