Meer aandacht voor welzijn werknemers in coronatijd

Aandacht voor welzijn van werknemers óók goed voor bedrijven

Nederlandse bedrijven zeggen het welzijn van werknemers belangrijk te vinden. Op een schaal van 1 tot 10, geven ze dit onderwerp een 8. Het hangt samen met meer tevredenheid en betrokkenheid en minder moeite met werving. Bovendien zegt een ruime meerderheid van werkgevers dat hun bedrijf tijdens de pandemie meer aandacht gaf aan welzijn dan ervoor: 43% verwacht zich hier in de toekomst nog meer voor in te zetten.  Dat blijkt uit een onderzoek onder 3400 Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers, uitgevoerd door Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Future of Work Hub van de Universiteit  Utrecht hebben bestudeerd hoezeer directies en ondernemingsraden zich committeren aan het welbevinden en de ontwikkeling van medewerkers. Het onderzoek is gedaan in commerciële bedrijven met meer dan honderd personeelsleden en stond onder leiding van professor Harry Hummels, hoogleraar aan de School of Business and Economics van Maastricht University en hoogleraar Social Entrepeneurship aan de Universiteit Utrecht. De resultaten van het onderzoek staan in het rapport: Agape: de mens als motor van de onderneming. 'Agape' is een begrip uit de Griekse oudheid. In de context van organisaties kan het worden omschreven als: ‘toewijding aan het welzijn van anderen, gezien vanuit de ogen van de ander.’ Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation als onderdeel van haar programma Menswaardige Samenleving.

Schepje er bovenop in de crisis

Kijkend naar de onderzoeksresultaten zegt projectleider en hoogleraar Harry Hummels daarover:
“Het onderzoek toont aan dat Nederlandse ondernemingen betrokken zijn bij het welzijn van hun werknemers. Opvallend is dat veel bedrijven die voorafgaand aan de coronapandemie al goed scoorden, er tijdens de crisis een schepje bovenop deden. Mogelijk relevanter is dat een meerderheid aangeeft het welzijn van werknemers in de toekomst nog scherper in het oog te zullen houden.” 

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV nam het onderzoek in ontvangst en zegt: "Investeren in werknemers is óók goed voor het bedrijf, dat blijkt zonneklaar uit dit onderzoek. Het vormt dan ook de kern van onze vakbondsagenda, want we zien nog steeds dat teveel werkgevers werknemers alleen als kostenpost zien. De zekerheid van een vaste baan maakt dat werkenden zich gewaardeerd voelen in een bedrijf. En ook zeggenschap over werktijden en invloed in het bedrijf is belangrijk. Voor die thema’s komen wij samen met onze leden op."


Meer jongeren in het bedrijf? Meer aandacht voor welzijn

In de studie is het concept 'agape', onderzocht aan de hand van 7 aspecten, waaronder: scholingsmogelijkheden, regelruimte zoals thuiswerken en flexibel werken, de mate waarin collega’s oog hebben voor elkaar en de mate waarin de wensen en behoeften van werknemers centraal staan in het bedrijf. Vooral de samenstelling van het personeel bleek van belang. Agape neemt toe naarmate bedrijven meer jongeren in dienst hebben, meer hoogopgeleiden en meer werknemers met een vast contract. De sterkste invloed komen van een bedrijfscultuur die gezondheid en welzijn bevordert en een goede relatie tussen het management en de OR. Bedrijven zetten deze aandacht om in handelen door het bieden van regelruimte, regelmatige communicatie, presentjes voor werknemers en het geven van baanzekerheid.

Wat levert het op?

Een belangrijke vraag is wat de aandacht voor het welzijn van werknemers de onderneming oplevert. Dat blijkt niet gering, aldus de respondenten. Aandacht voor welzijn hangt samen met: een lager ziekteverzuim en een lager verloop van werknemers. Bedrijven hebben minder moeite met het werven van personeel en ervaren een hogere arbeidstevredenheid en een sterkere betrokkenheid van werknemers bij de onderneming. Er is ook een correlatie met een sterke financiële positie van het bedrijf en hogere productiviteit. 

Bedrijven zeggen ook in de toekomst oog te hebben voor welzijn. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven zegt behoefte te hebben aan extra inzicht in 'agape' en aan instrumenten om beter invulling te kunnen geven aan het welzijn van hun medewerkers. 

Lees ook