29 augustus 2016

Aalt Bast nieuwe dean Campus Venlo

Het College van Bestuur heeft Aalt Bast benoemd tot nieuwe dean van de Campus Venlo, na overleg met de decanen van de faculteiten die deelnemen aan de ontwikkeling van de UM activiteiten in Venlo. Aalt Bast, hoogleraar bij de vakgroep Farmacologie en Toxicologie, is momenteel nog werkzaam bij de onderzoekscholen NUTRIM en CARIM binnen FHML. Vanaf 1 september zal Bast in deeltijd starten met een inwerkperiode, waarna hij vanaf 1 januari 2017 formeel de functie in Venlo aanvaardt.

Het College van Bestuur is Louis Boon, de huidige dean van de Campus Venlo, zeer erkentelijk voor de werkzaamheden die hij de afgelopen jaren heeft verricht en wenst Aalt Bast veel succes bij de uitvoering van zijn werkzaamheden in Venlo.