UM onderzoekers evalueren duurzaamheidskeurmerken

1 project, 2 landen, 3 promovendi

Maar liefst drie wetenschappers van het Scientific Programme Indonesia-Netherlands (SPIN) promoveren komende week aan de Universiteit Maastricht (UM) op onderzoek naar de sociale en economische effecten van wereldwijde keurmerken voor duurzame landbouw in Indonesië. SPIN is een initiatief van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Lampung (Sumatra, Indonesië).

De Indonesische promovendi deden aan het UM-instituut ICIS onderzoek naar de invloed van wereldwijde duurzaamheidskeurmerken op het leven van landbouwers in hun land. Ibnu Muhammad onderzocht de invloed van duurzaamheidsstandaarden op het leven van kleine koffieboeren in Indonesië. Atika Wijaya onderzocht de rol van de Indonesische overheid in relatie tot - de vaak door de internationale gemeenschap opgelegde - duurzaamheidscertificering. Nia Kurniawati Hidayat onderzocht de sociale en maatschappelijke gevolgen van particuliere certificering van palmolieproductie. Is het eigenlijk wel reëel om te verwachten dat certificering leidt tot verbetering van levensomstandigheden van kleine boeren en duurzamere productie? Stuk voor stuk tonen de promotieonderzoeken de tekortkomingen van de huidige regelingen aan. De onderzoekers bepleiten dan ook een hernieuwde aanpak van internationale certificering, waarbij zowel de Indonesische bevolking als de regering een belangrijker rol spelen.

De promoties van Ibnu Muhammad, Atika Wijaya en Nia Kurniawati Hidayat vinden plaats op respectievelijk 27 september om 10 uur, 27 september om 14 uur en op 28 september om 14 uur in het bestuursgebouw aan de Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.

Lees ook