Van one-size-fits-all naar een gepersonaliseerde preventie en behandeling van hart- en vaatziekten

€22 miljoen voor internationaal onderzoek naar hart- en vaatziekten

33 toonaangevende internationale partners hebben, met steun van de Innovative Health Inatiative (IHI), de handen ineengeslagen in het onderzoeksconsortium iCARE4CVD om meer inzicht te verwerven in hart- en vaatziekten en deze in de toekomst optimaal te kunnen voorkomen en behandelen. Met behulp van kunstmatige intelligentie en de gegevens van meer dan 1 miljoen patiënten in één database gaan de partners op zoek naar nieuwe strategieën om over te stappen van uniforme naar gepersonaliseerde zorg.

Om meer inzicht te verwerven in hart- en vaatziekten en deze in de toekomst optimaal te kunnen voorkomen en behandelen is een internationaal publiek-privaat onderzoeksconsortium van start gegaan onder de naam iCARE4CVD (individualised care from early risk of cardiovascular disease to established heart failure), dat wil zeggen geïndividualiseerde zorg, van vroegtijdig risico op hart- en vaatziekten tot vastgesteld hartfalen. Voor het project is een budget van €22 miljoen beschikbaar. Het consortium bestaat uit 33 toonaangevende internationale partners uit het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de industrie en wordt geleid en gecoördineerd door de Universiteit Maastricht (UM) en het wereldwijde gezondheidszorgbedrijf Novo Nordisk.

Hart- en vaatziekten komen wereldwijd veel voor en hebben een enorme sociaaleconomische impact. Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt in de behandeling ervan, vormen deze ziekten nog altijd de meest voorkomende doodsoorzaak. Door de vergrijzing en door ongezond leven lijden momenteel meer dan 85 miljoen Europeanen aan hart- en vaatzieken en dit worden er nog steeds meer. Vandaar de dringende behoefte aan betere zorgpaden om de impact te verminderen.

“Bij de behandeling van onze patiënten zijn wij als artsen meestal gebonden aan een uniforme benadering. Onze missie binnen iCARE4CVD is daarentegen om de diagnose en het ziektebeheer van hart- en vaatziekten te personaliseren en zo zowel het behandelresultaat als de patiënttevredenheid te verbeteren. Om dit te bereiken verzamelen wij de gegevens van meer dan 1 miljoen proefpersonen in een gezamenlijke database om deze te analyseren met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en, in de tweede helft van iCARE4CVD, gepersonaliseerde behandelingen prospectief te valideren,” aldus prof. dr. Hans-Peter Brunner-La Rocca, coördinator van iCARE4CVD en cardioloog aan de Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+).

Voor betere patiëntresultaten wil iCARE4CVD vier aspecten van de huidige zorg verbeteren:

1) vroegtijdige diagnose en indeling in klinisch zinvolle subgroepen,
2) risico-indeling om de urgentie van een behandeling te bepalen,
3) voorspelling van de individuele reactie op behandeling,
4) betrekken van de perspectieven van patiënten.

“Onder hart- en vaatziekten vallen allerlei complexe, chronische aandoeningen. De meest voorkomende daarvan is slagaderverkalking. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord als het gaat om waarom sommige mensen met risicofactoren hart- en vaatziekten ontwikkelen en anderen niet, en hoe deze ziekten zich ontwikkelen naar ernstigere stadia. iCARE4CVD vormt een belangrijke stap in de richting van een dieper inzicht in deze ziekten en op de patiënt toegesneden interventies in elk stadium, waardoor veel effectiever kan worden beantwoord aan individuele behoeften,” aldus prof. Kees Hovingh, Senior Medical Officer en iCARE4CVD Scientific Leader bij Novo Nordisk.

Gedurende het hele iCARE4CVD-project zullen de inzichten, meningen en wensen van mensen die risico lopen op hart- en vaatziekten, en mensen die ermee leven, centraal staan. Aan de hand hiervan kunnen de bevindingen worden vertaald in een meer patiëntgericht en rechtvaardig verhaal over hart- en vaatziekten en de diverse persoonlijke gevolgen ervan, zowel vanuit sociaal als vanuit medisch oogpunt.

iCARE4CVD zal ook de gezondheidsresultaten onderzoeken bij mensen met type 1-diabetes die risico lopen hart- en vaatziekten te ontwikkelen, legt dr. Jeanette Soderberg, directeur bij JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation), uit. “Dankzij zo’n grote Europese samenwerking kunnen we de impact van nieuwe behandelingen die gewoonlijk worden gebruikt bij type 2-diabetes, onderzoeken op klinisch belangrijke resultaten in de vanouds ondergewaardeerde maar groeiende type 1-diabetespopulatie met risico op hart- en vaatziekten. Met behulp van biomarkers kunnen we ook bepalen wie een dergelijke interventie het hardst nodig heeft.” 

iCARE4CVD heeft 22 miljoen euro subsidie gekregen vanuit het Innovatief Gezondheidsinitiatief (Innovative Health Initiative – IHI), een gezamenlijke onderneming van de Europese Commissie en de Europese biowetenschappelijke industrie. Het project is in oktober 2023 officieel van start gegaan in heel Europa en loopt tot 31 maart 2028.

Lees ook: Maastrichtse datawetenschappers bouwen platform voor groot internationaal project

Lees ook