30 mei 2018

“De zorg voor mensen met verworven hersenletsel kan en moet beter’’

“Er is voldoende goede zorg beschikbaar in Nederland voor mensen met verworven hersenletsel, maar de praktijk leert dat de zorg niet altijd de juiste patiënt op het juiste moment bereikt. Dat speelt vooral bij mensen bij wie de gevolgen niet direct zichtbaar zijn en meer op het vlak van cognitief, emotioneel en sociaal functioneren liggen.’’ Dat zegt professor Caroline van Heugten, een van de oprichters van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL).

Alas, poor Yorick I knew his thoughts well

Caroline van Heugten (1965) is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht (FHML en FPN). Ook is zij hoofd van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg waar ze tevens als senior onderzoeker werkt. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Ook doet ze onderzoek naar de factoren die het succes van behandeling beïnvloeden. Het expertisecentrum is een initiatief van FPN en MUMC (FHML en MUMC+) in samenwerking met de regionale patiëntenorganisaties, de vijf Limburgse ziekenhuizen (Sittard, Heerlen, Roermond, Weert, Venlo) en andere zorgaanbieders op het gebied van hersenletsel.

Door: Graziella Runchina