Inspirerende bijeenkomst over de toekomst van tweetalig Limburg!

‘Taalkunstenaars in de dop’

Wordt er straks door de jonge generaties in Limburg nog dialect gesproken?
Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Taalkunstenaars in de dop’ op donderdagmiddag 19 november 2015 geven sprekers uit de hoek van beleid, onderwijs, wetenschap en ouders hun visie op en ervaringen met tweetaligheid. Ook is er een interactief gedeelte waarbij alle deelnemers hun ervaringen, vragen en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Beleidsmedewerkers, bibliotheekmedewerkers, onderzoekers, leerkrachten, logopedisten, kinderopvangleiders, jeugdzorgmedewerkers, medewerkers GGD, Fontys-studenten, bestuurders, (groot)ouders etc. hebben zich massaal aangemeld om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Dialectspreken =  achterstand?

Een halve eeuw geleden was de gedachte dat dialectspreken een achterstand zou opleveren in de ontwikkeling van het Nederlands van het jonge kind. Sinds de jaren negentig laat taalkundig verwervings- en cognitieonderzoek voorzichtig zien dat meertalig opgroeien van jonge kinderen, zoals in dialect én Nederlands, juist allerlei voordelen heeft voor bijvoorbeeld leerprestaties. “Limburg heeft met het grote aantal kinderen dat opgroeit in tweetalige gezinnen ‘goud’ in handen”, zegt Leonie Cornips. “We moeten alle betrokkenen bij het jonge ontwikkelende Limburgse kind bewust maken van de voordelen van het tweetalig opgroeien en hardnekkige vooroordelen hierover bestrijden”.

Inspirerende samenwerking

Het horen van de verhalen uit verschillende disciplines maakt dat je het zelf beleeft. Op initiatief van prof. dr. Leonie Cornips, hoogleraar ‘Taalcultuur in Limburg’ aan de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut zijn de organisatoren van deze dag, Cubiss Limburg, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, Huis voor de Kunsten Limburg en de Universiteit Maastricht inclusief de Leerstoel, bijeengebracht en hebben zij hier gezamenlijk invulling aan gegeven. Uitgangspunten hierbij zijn het stimuleren van tweetaligheid en het creëren van draagvlak daarvoor. De dag wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Raod veur ’t Limburgs.

Programma

Met onder andere: Felix Meurders, radio- en televisiepresentator, Susan Beckers, moeder van een peuter, docent en opleidingscoördinator Nederlands FLOS- Fontys Lerarenopleiding Sittard, Marie-José de Bruijn, waarnemend directeur Basisschool De Poolster Elsloo, Paul van Wersch, logopedist, voorheen werkzaam bij GGD Roermond, Jan Philipsen, schrijver en filmmaker cultureel erfgoed, ex-bassist Rowwen Hèze, Petra Dassen, burgemeester te Beesel, Anne Kerkhoff, lector taalbeleid en diversiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg, en Paul Jungbluth, onderwijssocioloog Economische Faculteit Maastricht University. Klik hier voor hun uitgebreide biografieën.
Het volledige programma van de dag en tijdschema treft u hier aan.

Twitter: #taalkunstenaarsindedop

Lees ook