18 maart 2019

‘Let’s talk about sexting’

“Sexting is niet alleen maar slecht,” zegt Gaby de Lijster. De TNO-onderzoeker onderzocht het effect van twee lesprogramma’s rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op Valentijnsdag promoveerde ze erop aan de Universiteit Maastricht.

Het effect

De deelnemende jongeren werden voor het lesprogramma, meteen erna en zes maanden later gevraagd naar hun intenties en ideeën rondom seksueel getinte interacties met anderen. Voor ‘Benzies & Batchies’ werden duidelijke effecten gevonden: direct na het programma zeiden de jongeren minder seksueel getint gedrag te willen gaan vertonen. Zes maanden nadien voelden ze zich sterker in hun schoenen staan voor wat betreft groepsdruk in deze context en hadden ze een ‘verhoogde seksuele eigenwaarde’. “Ze weten dus beter wat ze wel en niet willen en zijn weerbaarder. Dat is een mooi gegeven en dus één van de eerste keren dat een dergelijk lesprogramma meetbaar effect heeft.”

De boodschap: praat met elkaar zonder te oordelen

De reden dat het zo moeilijk wetenschappelijk te onderzoeken is, ligt deels ook in de razendsnel veranderende mediacultuur. “Toen ik achtenhalf jaar geleden begon, was Hyves bijvoorbeeld nog heel populair. Wetenschappers worden tijdens het doen van onderzoek ingehaald door de realiteit die haast niet bij te benen is.” Hoewel het dus continu verandert, is de hoop dat social media ooit wel zullen uitdoven ijdel, benadrukt De Lijster. “Dus ouders, docenten en andere opvoeders moeten zich inleven in de belevingswereld van tieners. Ze hoeven niet alles klakkeloos OK te vinden, maar praten met elkaar zonder meteen te oordelen is ontzettend belangrijk. We hebben een taak om jongeren hierin te begeleiden.”

Door: Femke Kools