4 juni 2020

‘Hier’ in Europa: wat is de rol van Europa in ons dagelijks leven?

Studio Europa Maastricht is het expertisecentrum dat het gezamenlijk programma Maastricht, Working on Europe van de provincie Limburg, de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht uitvoert. Op 4 juni lanceert Studio Europa Maastricht een bijzondere samenwerking met onderzoeksbureau Dear Hunter en media-collectief Are We Europe. Onder de noemer ‘Hier in Europa’ onderzoeken zij de rol van Europese samenwerking in het dagelijks leven in de Maastrichtse wijk ‘Heer’ (Hier staat voor de wijk Heer in het Maastrichts dialect). Na een digitale start van het onderzoek in april, zijn de samenwerkingspartners van 4 juni tot en met 3 juli aanwezig als buurtbewoners van de wijk Heer.

Afgesloten grensovergang bij Neerkanne, België

Waar gaat het onderzoek over?

Het onderzoek kijkt naar drie aspecten waar Europese samenwerking een rol speelt:

  • Veiligheid in een grenzeloze grensregio
  • Green deal: de gevolgen van de duurzame transitie op lokaal niveau
  • Open grenzen en flexibel ondernemerschap in de grensregio

Deze aspecten staan allemaal in het teken van het coronavirus. Want een virus dat zich niets van landsgrenzen aantrekt, maakt des te meer duidelijk wat Europese samenwerking op lokaal niveau betekent. Was de Europese Unie vóór het coronavirus misschien wel veel dichterbij dan we dachten en realiseren we ons dat nu pas?

Juist die rol van de Europese Unie op lokaal niveau gaat het project ‘Hier in Europa’ samen met lokale Maastrichtenaren in de komende periode onderzoeken.

De verhalen van Hier in Europa

De journalisten van Are We Europe zijn in juni ook een week in Heer om bijzondere lokaal-Europese verhalen vast te leggen. Zij maken een rijke verzameling foto’s, video’s en geschreven verhalen, die ze op de website hierineuropa.eu én lokaal in de vorm van een mini-expositie zullen tonen.

In gesprek tijdens laagdrempelige debatten

Studio Europa Maastricht staat voor het open, eerlijk en vooral kritische gesprek in Europa. Daarom worden – samen met lokale ondernemers in Heer – drie keer in september ‘bitterballendebatten’ georganiseerd. Dat doen we drie keer in september. Op basis van de verhalen en informatie van Dear Hunter en Are We Europe wordt elke week een thema besproken met zowel Europese als lokale gastsprekers. Heerdenaren en andere geïnteresseerden zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Bekijk de website voor meer informatie

Op de website hierineuropa.eu vind je alle informatie over dit project. Ook zijn de eerste opbrengsten er al in kaart gebracht. De website wordt doorlopend bijgewerkt om de laatste informatie, verhalen en andere opbrengsten te delen.