Wetenschapsagenda

Een overzicht van alle aankomende promoties, oraties & redes en andere academische zittingen aan de Universiteit Maastricht vindt u in de Agenda. Daar kunt u indien gewenst ook naar type zitting selecteren. 

Academische zittingen die al geweest zijn (in 2016 en 2017), vindt u hier.

Archief
Via het linkermenu gaat u naar een archief dat verder terugvoert (2015-2013).
Een overzicht van alleen oraties & redes van voorgaande jaren kunt u bekijken op Archief oraties & redes

Proefschrift opvragen
Belangstellenden kunnen een exemplaar van een proefschrift opvragen bij de desbetreffende promovendus/a of downloaden via de publications sectie op de website van de UB:
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/

 

Pers en Wetenschapsagenda

De academische zittingen vinden plaats in het UM-bestuursgebouw.
Minderbroedersberg 4-6, Maastricht

Een hoogleraar die zitting wil nemen in een promotiecommissie wordt verzocht dit uiterlijk een week voor de promotieplechtigheid aan het Bureau Academische Zittingen en de betrokken promotor kenbaar te maken.