Cenay Akin (m.r. C.A.E.)

De afdeling Juridische Zaken (JZ) biedt strategisch advies en ondersteuning aan het College van Bestuur en de faculteiten.

 

De werkzaamheden van JZ, die zowel privaat- als bestuursrechtelijk van aard zijn, bestrijken een breed terrein, zijn concern-georiënteerd en worden verricht voor alle onderdelen en interne stakeholders van de universiteit. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn het opstellen en beoordelen van contracten en de advisering en bewaking van de bestuurlijke inrichting van de universiteit. Ook ondersteunt JZ het College van Beroep voor de Examens (CBE), signaleert de afdeling relevante juridische ontwikkelingen en worden juridische procedures begeleid.