Life@UM - Werken in Maastricht

Werken in Maastricht

In de afgelopen decennia is Maastricht van rustige provinciehoofdstad veranderd in een bruisende, internationale studentenstad, met een groot gerenommeerd universitair medisch centrum, een health campus, talloze start ups, een stadscentrum met een enorm gevarieerd winkelaanbod, mooie hotels en ontelbare terrassen en talloze kunstenaars die na hun opleiding een atelier beginnen in de stad.

De historie werkt door

Werken in Maastricht - geschiedenis

Maastricht was de eerste arbeiders- en industriestad van Nederland. Door de oprichting en vestiging van verschillende grote industrieën kreeg de vestingstad, vanaf 1830, een heel nieuwe identiteit. Vooral door de aardewerkfabrieken – opgericht door Petrus Regout – veranderde het karakter van de stad in een echte maakstad, waarin veel fabrieken binnen de oorspronkelijke stadsmuren werden gevestigd. Veel fabrieken zijn inmiddels gesloten of zijn buiten de stadsmuren, Maastricht of zelfs Nederland gevestigd.

De stad heeft de sporen van de vroege industrialisatie goed weten te behouden. Met name in het Belvédère-gebied krijgen voormalige fabrieksgebouwen publieksvriendelijke herbestemmingen – zoals een studentenhotel, bioscoop, poppodium, fashionlab, presentatie-instelling, ateliers voor beginnende ontwerpers en zijn er plannen voor een Fashion house.

Cognitive Neuroscience – CN / Maastricht Brain Imaging Centre – M-BIC

In 2013 besloot de UM om samen met Maastricht UMC+ en Zuyd Hogeschool te investeren in de Kennis-As

Kennis-As

De Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Maastricht MUMC hebben het initiatief genomen voor de Kennis-As, een strategisch tienjarig programma om de maatschappelijke en economische structuur in Limburg te versterken.

Centraal staat het versterken en verbinden van vier campussen die algemeen gezien worden als de huidige en toekomstige aanjagers van de economische ontwikkeling. Daarnaast stimuleert de Kennis-As een gezonde en vitale bevolking.

De Kennis-As sluit naadloos aan bij het nationale programma Brainport 2020, gericht op de omvorming van Zuid-Oost Nederland tot een kenniseconomie van internationale allure op het gebied van biomaterialen, agri/food en health. Het programma past ook in de Europese agenda waarin vergrijzing, gezondheid en duurzaamheid nadrukkelijk zijn opgenomen.

Vliegwielen

De vier Brightlands campussen worden gezien als de vliegwielen van de Kennis-As en genereren veel werkgelegenheid in de regio. De komende jaren zullen er honderden miljoenen euro’s worden geïnvesteerd en zal er nauw worden samengewerkt met de vlakbij gelegen universiteiten in Eindhoven, Luik, Leuven en Aken. Ook zullen de Limburgse mkb-bedrijven bij veel initiatieven worden betrokken.  

Brightlands Maastricht Health Campus  
Brightlands Chemelot Campus  
Brightlands Campus Greenport Venlo  
Brightlands Smart Services Campus  

Werken in Maastricht - Brightlands
Werken in Maastricht - Onderzoeker in Maastricht

Werken als onderzoeker in Maastricht

Onderzoek doen we aan de UM op alle niveaus. Sommige studenten starten al in de bachelorfase, anderen duiken er tijdens de masteropleiding in. Werk je aan je PhD, dan doe je vrijwel niets anders, en natuurlijk zijn wetenschappelijk medewerkers er volop mee bezig. Ons onderzoek krijgt internationale waardering en daar zijn we trots op.

Bijna iedere faculteit heeft haar eigen onderzoeksinstituut. In deze instituten werk je niet alleen samen met collega’s, maar vaak ook met vakgenoten van andere instituten in Nederland en de wereld. Daarnaast zijn er de graduate schools, waar PhD-studenten hun onderzoek verrichten en ondersteuning krijgen op hun vakgebied. Vrijwel alle faculteiten hebben zo’n graduate school.

 Lees meer over onderzoeksinstituten
 Lees meer over Graduate schools