Jochen Cals (J.W.L.)

Jochen Cals (1980) is hoogleraar Effectieve Diagnostiek in de Huisartsgeneeskunde aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksgroep binnen het programma Optimising Patient Care van CAPHRI Care and Public Health Research Institute doet onderzoek naar bestaande en nieuwe (point of care) diagnostiek in de huisartsgeneeskunde met de nadruk op infectieziekten (luchtweginfecties, urineweginfecties en SOA) en hart- en vaatziekten. Zijn artikelen werden gepubliceerd in de BMJ, Lancet, Annals of Family Medicine. Cals ontving in 2013 een NWO Veni subsidie en een ZonMW Klinisch Fellowship. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij drie dagen per week huisarts en praktijkhouder van een huisartsenpraktijk in Sittard (Huisartsenpraktijk Hobma Cals Machielsen, www.huisartsensittard.nl). Hij is tevens sectieredacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het is zijn visie dat juist bij diagnostiek multidisciplinaire samenwerking tot de beste bruikbare wetenschap voor de dagelijkse praktijk leidt.

https://www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl/bruikbare-wetenschap/

Twitter: @jochencals