13 sep 2018

Tweede Lou Spronck lezing door Prof.dr. Martin Paul

De Universiteit Maastricht is een levensader voor de regio. Van deze meest internationale universiteit in Nederland is Martin Paul de gezichtsbepalende icoon. Zijn opvattingen over taalpolitiek en taalgebruik aan de UM zijn van invloed op de publieke en politieke meningsvorming. In dit verband rijzen vragen als: kan, moet of mag de positie van het Engels binnen de UM sterker worden? Moet de UM toegroeien naar meertaligheid? En in een Europese en mondiale context: welke invloed heeft in dit verband Brexit? en Trump? en Macron? Zal de positie van het Engels als wetenschapstaal door de politieke ontwikkelingen worden aangetast?