24 okt 13:00
- 18:00
Bestuursrecht

Symposium 25 jaar Algemene Wet Bestuursrecht

 

De Universiteit Maastricht en de rechtbank Limburg organiseren op donderdag 24 oktober 2019 van 13.00-18.00 uur, een symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht.

Rechtsbescherming voor de burger was een centraal thema bij de invoering van de Algemene wet bestuursrecht. Wat is van dit uitgangspunt terechtgekomen? Hoe maatschappelijk effectief is de bestuursrechter? En hoe is de relatie tussen het bieden van rechtsbescherming en de regie die de rechter voert? Hoe zorgen we ervoor dat de bestuursrechter er over 25 jaar nog toe doet? Die vragen staan centraal op een symposium dat de rechtbank Limburg en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op 24 oktober organiseren.

Na inloop en ontvangst vanaf 13.00 uur start het inhoudelijke gedeelte van het symposium om 13.30 uur. Diverse sprekers, Prof mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Mr. T. Avedissian, president Centrale Raad van Beroep, Mr. Martina Bijker-Veen, rechterlijk bestuurslid Rechtbank Limburg, Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, lid Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Universiteit Utrecht en voormalig raadsheer en Nationale ombudsman en Mr. A.M.L. Jansen, universitair hoofddocent bestuursrecht Universiteit Maastricht, werkzaam in de rechtspraak en de wetenschap, zullen in het licht van het bovenstaande hun visie geven op de bestuursrechter en de bestuursrechterlijke rechtsbescherming anno 2019 en in de toekomst. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk plaats ingeruimd voor debat. Het symposium en de thema’s die centraal staan zijn van belang voor ieder die zich bezighoudt met het bestuursrecht: wetgever, rechters, advocaten, rechtsbijstandsverleners, overheidsjuristen, wetenschappers en studenten. Na afloop van het inhoudelijke gedeelte is er een afsluitende borrel.

 

De deelnamekosten zijn € 25,-
Studenten van Maastricht University mogen gratis deelnemen
Sprekers en medewerkers van Maastricht University en Rechtbank Limburg mogen gratis deelnemen

Wij vragen voor dit event geen accreditatie aan. Wij kunnen helaas niet vermelden of dit symposium voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Wél kunnen wij u een deelname certificaat aanbieden (dit kunt u bij registratie aangeven) waarmee u wellicht zelf punten kunt aanvragen bij uw beroepsvereniging. Hoeveel punten worden toegewezen zal elke vereniging bepalen. 
De kosten voor een deelnamecertificaat is € 3,50.

forum