20 mrt

Seminar “Empirisch-juridisch onderzoek: van Legal Realism naar Legal Big Data”

Op initiatief van Frans L Leeuw, hoogleraar “Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek” vindt op vrijdag 20 maart 2020 het seminar “Empirisch-juridisch onderzoek: van Legal Realism naar Legal Big Data” plaats in het auditorium van de Jan Van Eyck Academie.

 

Programma

Het seminar start om 12.15 uur met een kleine lunch. Einde is rond 16.10 uur.
Het volledige programma vindt u hier.

Locatie

Jan Van Eyck Academie
Academieplein 1
6211 KM Maastricht

Afscheidsrede

Deze dag houdt Frans L Leeuw, hoogleraar “Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek” tevens zijn afscheidsrede om 16.30 uur in de Aula van Maastricht University, Minderbroedersberg 4-6, Maastricht.

Hij zal spreken over verleden, heden en toekomst van empirisch-juridisch onderzoek, tradities en benaderingswijzen op een rij zetten en schetsen presenteren hoe, in een digitale wereld, dit onderzoeksveld verder ontwikkeld kan worden. Aan het eind van de afscheidsrede is zijn boek(je) over deze thematiek voor U beschikbaar.

U bent van harte welkom deze afscheidsrede bij te wonen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.