1 sep 2016

Rectoraatsoverdracht

Op donderdag 1 september draagt prof. dr. Luc Soete het rectoraat over aan zijn opvolger prof. dr. Rianne Letschert. De academische zitting zal plaatsvinden in de Sint Janskerk, waar naast Luc Soete en Rianne Letschert ook Philippe van Parijs (Université Catholique de Louvain) en minister Bussemaker zullen spreken.

 

In april kondigde de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht de benoeming aan van prof.dr. Rianne Letschert tot Rector Magnificus. Zij neemt de ambtsketen over van prof.dr. Luc Soete.

Professor Rianne Letschert (39) is hoogleraar Victimologie en Internationaal Recht en hielp rond dit thema aan de Universiteit Tilburg het onderzoeksinstituut Intervict op te bouwen. De laatste paar jaar was ze directeur van dit instituut. In 2013 werd ze lid van de Jonge Akademie van de KNAW, waarvan ze in 2015 voorzitter werd. Ze is internationaal expert als het gaat om slachtoffers van oorlogsmisdaden, genocide en terrorisme.

Over haar nieuwe ambt zegt Rianne: “Het Maastrichts interdisciplinaire, internationale profiel sprak me meteen aan. Ik zie dat in Maastricht over de hele linie wordt geprobeerd grenzen te verleggen en dat er een rebels karakter aan deze universiteit ten grondslag ligt. Facultaire samenwerking, onderwijs en onderzoek op een minder traditionele manier: dat past bij mijn manier van werken en visie.”

De zitting vindt plaats om 15.00 uur; we vragen u uiterlijk 14.45 uur plaats te nemen in de kerk. Het programma eindigt om 16.30 uur, met aansluitend een receptie in het bestuursgebouw (Minderbroedersberg 4-6).

 Download de inaugurele rede   van prof. dr. Rianne Letschert.

rectorship ceremony

Foto-impressie Rectoraatsoverdracht 1 september 2016