29 jun 2016

Promotie mw. Maike Gerken, MSc.

Promotor: prof.dr. M.S.R. Segers;
co-promotor: dr. S.A.J. Beausaert, KU Leuven

“How do employees learn at work ? Understanding informal learning from others in different workplaces”

Trefwoorden: werknemers, informeel leren, innovatie

Organisaties kunnen alleen voorop blijven lopen als innovatie direct gekoppeld wordt aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de werknemers die dat moeten vormgeven. Uit dit onderzoek blijkt dat informeel leren hierin een belangrijke rol speelt. Informeel leren oftewel het proactief zoeken van feedback, informatie en hulp bij leidinggevenden en collega’s heeft een drie keer grotere impact op innovatief werkgedrag en inzetbaarheid van medewerkers dan formeel georganiseerde leerinterventies. Informeel leren vindt elke dag plaats tussen medewerkers, in collegiale netwerken. De uitdaging voor human resource development managers zit in het creëren van een voedingsbodem voor informeel leren, zonder het te formaliseren.