8 jul 2016

Promotie dhr.drs. Jos M.A.F. Sanders

Promotores: prof.dr. A. de Grip; prof.dr. R.W.B. Blonk

Trefwoorden: duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling, mobiliteit, lager opgeleide werknemers

Er worden in dit promotieonderzoek drie routes onderscheiden voor verduurzaming van inzetbaarheid: ontwikkeling (kennis aanpassen), mobiliteit (van baan veranderen) en taak-herontwerp (banen aanpassen). Lager opgeleide werknemers gebruiken deze drie routes relatief weinig. Dat heeft te maken met een gebrek aan vertrouwen. Bijvoorbeeld om een training succesvol af te ronden of van baan te veranderen. Positieve ervaringen helpen dit vertrouwen te versterken. Nieuwe HR instrumenten lijken daarvoor niet nodig. Bestaande instrumenten zouden beter bereikbaar moeten worden, bijvoorbeeld door ze ‘kleiner’ te maken. Het moet echter zeker niet klein blijven. Opeenvolgende reorganisaties blijken het herstel van ervaren kennistekorten verder te bemoeilijken en alléén substantiële training helpt lager opgeleiden om van ervaren kennistekorten te herstellen. De kennis in dit proefschrift vormt onder andere de basis voor de door TNO ontwikkelde actieprogramma’s Vitaal Vakmanschap en Taken van de Toekomst.