21 jun 2017

Promotie Dhr. Jean J.L.J.M. Scheijen

Promotores: prof.dr. C.G. Schalkwijk, prof.dr. C.D.A. Stehouwer

“The analysis of advanced glycation endproducts; a mass spectrometry –based approach & its applications”

Trefwoorden: versuikerde eiwitten, analysetechnieken, vloeistofchromatografie, massaspectrometrie, diabetes, hart- en vaatziekten

Dit proefschrift beschrijft de toepassing en ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken voor het onderzoeken van versuikerde eiwitten en zijn voorlopers in diverse matrices. De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie een waardevolle en zeer betrouwbare methode is voor het analyseren van biomoleculen in complexe matrices. Met deze techniek werd aangetoond dat deze versuikerde eiwitten en zijn voorlopers nauw verband houden met verschillende ziekten, zoals diabetes, nierziekte en hart- en vaatziekten. Echter, het causale verband tussen versuikering van eiwitten en deze ziekten zal nog verder onderzocht moeten worden. De belangrijkste vraag is dan hoe kunnen we deze versuikering van eiwitten verlagen en wat is de invloed hiervan op bijvoorbeeld insuline resistentie of het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. De toepassing van de technieken, beschreven in dit proefschrift, zullen een noodzakelijke rol spelen in dit vervolgonderzoek.