10 dec 2019
Private Law

Marokkaans en Syrisch Familierecht in de Belgische en Nederlandse Rechtspraktijk

 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit Maastricht) en de Faculteit Recht en Criminologie (Universiteit Gent) organiseren op dinsdag 10 december 2019 een studiedag over het Marokkaanse en Syrische familierecht in de Belgische en Nederlandse rechtspraktijk. Hoe gaat de Belgische en Nederlandse rechtsorde om met familierelaties die in Marokko, resp. Syrië zijn ontstaan? Hoe passen Belgische en Nederlandse ambtenaren en rechters de Marokkaanse Familiewet (2004) en de Syrische Familiewet (1953) toe? Welke moeilijkheden ervaren zij in de praktijk?

De studiedag is opgebouwd rond twee grote thema’s: de relaties tussen (ex-)echtgenoten en de relaties tussen ouders en kinderen. In drie workshops zullen ambtenaren en advocaten uit België en Nederland een concrete casus voorleggen waarna twee experts (Susan Rutten en Esther van Eijk) het van toepassing zijnde Marokkaans, resp. Syrisch recht uiteenzetten. Vervolgens wordt voldoende tijd voorzien voor discussie en uitwisseling van ervaringen over concrete knelpunten in de Belgische en Nederlandse (administratieve) praktijk.

Om goed te begrijpen hoe het Marokkaanse en Syrische recht op de werktafel van Belgische en Nederlandse ambtenaren en rechters belandt, zal Leontine Bruijnen (Universiteit Antwerpen) de dag inleiden met een overzicht van de belangrijkste bepalingen van internationaal privaatrecht.

De studiedag wil bijdragen tot een betere kennis van de Marokkaanse en Syrische familiewetten en tot een grotere interactie tussen verschillende Belgische en Nederlandse professionele actoren die in aanraking komen met vragen over deze rechtsstelsels. De studiedag is gericht op ambtenaren van de burgerlijke stand en andere gemeentelijke ambtenaren, Belgische en Nederlandse magistraten, ambtenaren van de Nederlandse IND/Belgische Dienst Vreemdelingenzaken en van de Nederlandse NIDOS/Belgische Dienst Voogdij.

Prof. Susan Rutten is hoogleraar Islamitisch familierecht in een Europese context en hoofddocent internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht (UM).
Dr. Esther van Eijk is zelfstandig onderzoeker en adviseur (Van Eijk Research & Consultancy). Haar expertise en interesses liggen op het gebied van Syrië, recht, religie, familierelaties en gender.
 

 

Programma

09.30-10.00

Ontvangst en registratie met koffie
10.00-10.30                Marokkaans en Syrisch recht in de Belgische en Nederlandse rechtspraktijk: kennis van het internationaal privaatrecht vereist (Leontine Bruijnen, Universiteit Antwerpen)
10.30-12.00

Workshop 1Relatie tussen partners (moderator: Jamal El Hannouche)

Praktijkcasus 1 (Syrisch): Sander de Boode (Landenspecialist Midden-Oosten Team Onderzoek en Expertise Land en Taal Immigratie- en Naturalisatiedienst)
Reactie expert: Esther van Eijk

Praktijkcasus 2 (Marokkaans): Sanne Konings (Agentschap Inburgering & Integratie)
Reactie expert: Susan Rutten

12.00-13.30 Lunch
13.30-15.00

Workshop 2Relatie tussen ouders en kinderen (moderator: Joke Kusters,  Agentschap Integratie & Inburgering)

Praktijkcasus 1 (Marokkaans): Kati Verstrepen (Antigone Advocaten Antwerpen)
Reactie expert: Susan Rutten 

Praktijkcasus 2 (Syrisch): Jan Joosten (redacteur landeninformatie Handboek Burgerzaken Amsterdam; docent Burgerzaken, taalcoach NT2)
Reactie expert: Esther van Eijk

15.00-15.30 Koffiepauze
15.30-17.00

Workshop 3Relatie tussen ouders en kinderen (moderator: Kati Verstrepen)

Praktijkcasus 1 (Marokkaans): Jamal El Hannouche (advocaat en mediator te Utrecht)
Reactie expert: Susan Rutten

Praktijkcasus 2: Steve Heylen (voorzitter van de Vlaamse Vereniging Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand, Vlavabbs) 
Reactie expert: Esther van Eijk

17.00-17.30 Receptie

De kosten voor deze studiedag zijn € 110,- per persoon.