Eindrapport Gezonde School

Om gezondheid en welbevinden bij jeugdigen te stimuleren wordt landelijk gezondheidsbevordering op scholen aanbevolen o.a. via het programma Gezonde School. Er is beperkt inzicht in de (condities voor) de effectiviteit ervan. In opdracht van ZonMw heeft een consortium onder leiding van de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan onder welke condities het programma ertoe doet.