Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over de Universiteit Maastricht (UM) op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. De universiteit geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel of onduidelijkheid verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende faculteit of afdeling.

De UM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de UM-website. Op de UM-website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

De UM-website bevat externe links. Zij staan op de website vermeld als service voor de bezoeker. De UM is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze pagina’s van derden. Dat geldt ook voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop aangeboden worden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Het auteursrecht voor teksten, ontwerp, foto’s en logo’s op deze website berust bij de Universiteit Maastricht. De teksten en dergelijke mogen derhalve niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

De UM respecteert de rechten van derden.
Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communications

Universiteit Maastricht en cookiewetgeving
Sinds 1 juni 2012 is de Telecomwet gewijzigd. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Op deze speciale pagina kunt u meer lezen over wat cookies zijn, van welke cookies de Universiteit Maastricht gebruikmaakt en wat u kunt doen om cookies uit te schakelen.