Latest blog articles with tag ITEM

 • ,l

  Eurostad de nieuwe Randstad…

  7 juni 2019
  Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden. Focus van dit jaar is ‘Groei & Krimp’. Conclusie van het rapport: Grensregio’s profiteren sterk van een grenzeloos Europa. Dit wordt meteen zichtbaar in de woonaantrekkelijkheidsindex die twee ranglijsten laat zien; een ranglijst wanneer wel met grensbarrières rekening wordt gehouden en een ranglijst zonder...
 • Buitenlandse Verassingen Vlak over de Grens

  10 april 2019
  door: 
  Cörvers in Law
  Als je woont of werkt in een grensregio zijn daar zowel voor- als nadelen aan verbonden. Laat ik met het belangrijkste nadeel beginnen: Voor landelijke gebeurtenissen ben je een eind weg van daar waar het meest gebeurt. Dat zijn de grote Randsteden: als je pech hebt Den Haag, als je geluk hebt hoef je ‘slechts’ naar Utrecht te reizen. Iets soortgelijks geldt voor het aanbod van banen, dat is nu eenmaal groter en diverser in de Randstad. De informatievoorziening over evenementen en banen is vooral landelijk georiënteerd. Velen, ook uit de grensregio’s van het...
 • Zou het Europees Sociaal Model dan toch realiteit worden?

  18 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Meer dan 17 miljoen werknemers die in een andere lidstaat wonen of werken, worden blootgesteld aan mogelijke schendingen van hun rechten, hetzij als gevolg van een slechte toepassing van de EU-regels, desinformatie of een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten. Daarom is de EU van plan een nieuwe autoriteit op te richten die de ‘’fair mobility’’ binnen de EU zal ondersteunen. Dit zodat burgers en bedrijven de kansen die de interne markt biedt, kunnen benutten en tegelijkertijd de samenwerking tussen nationale autoriteiten ondersteunt wordt, onder meer bij het...
 • Europees Hof van Justitie staat vermindering heffingskorting door Nederland toe

  13 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Met ingang van 1 januari 2019 wordt het belastingdeel van de heffingskorting niet meer automatisch aan grensarbeiders, die in Nederland werken maar niet in Nederland wonen, toegekend. Dit vormt een belemmering voor grensarbeiders. ITEM heeft hierbij reeds vraagtekens gezet. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) een interessante uitspraak[1] gedaan ten aanzien van het andere deel van de heffingskorting, het premiedeel: deze mag door Nederland tijdsevenredig verminderd worden.
Abonneren op Blog