Latest blog articles with tag ITEM

 • law_item_image_for_blog_dec_2022

  Grensoverschrijdende structuren en integratie essentieel voor de toekomst van grensregio’s

  5 december 2022
  door: 
  ITEM in Law
  “Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk toekomstperspectief te komen.”
 • next_item_rondetafelgesprek

  Grensoverschrijdend (thuis)werken faciliteren: een belangrijke randvoorwaarde voor de euregionale arbeidsmarkt en economie

  28 juni 2022
  door: 
  ITEM in Law
  In de ITEM Grenseffectenrapportage 2021 is in het dossier ‘Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19’ onderzoek gedaan naar de gevolgen voor fiscaliteit en sociale zekerheid bij thuiswerken door grensarbeiders. Hybride werken heeft de toekomst, zo ook voor de regio geeft het SER Advies ‘Hybride werken’ aan. Maar thuiswerken door grensarbeiders kan complex, niet transparant en kostbaar zijn, zowel voor werknemer als werkgever.
 • Grensoverschrijdend samenwerken tijdens een grensoverschrijdende pandemie

  21 januari 2022
  Niet omdat het kan, maar omdat het moet De laatste weken van 2021 stonden in het teken van het grensoverschrijdend karakter van COVID-19 en de bestrijding daarvan. Waar Nederland in volledige lockdown de feestdagen inging, bleven volledige sluitingen grotendeels uit in Duitsland en België. Dit leidt tot zogenoemde grenseffecten, waar, als een waterbed, uitgeweken wordt naar de buurlanden om aldaar van de horeca en winkels te genieten. In reactie riepen de regeringsleiders van Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen op om niet naar de buurlanden te gaan als...
 • grensbewoner_centraal_en_grensbestuurder_meer_positie.jpg

  Grensbewoner centraal en grensbestuurder meer positie

  29 oktober 2021
  Op 13 oktober j.l. was de start van het eerste gezamenlijke ITEM/HNP side event tijdens de Europese week van Regio’s en Steden in het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel. Multilevel governance in praktijk was geagendeerd en dat werd het ook. Een geanimeerd gesprek tussen verschillende overheidslagen zoals provincies, de Vlaamse vertegenwoordiging in Nederland, het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Secretariaat van de Benelux Unie en het kennisinstituut ITEM.
Abonneren op Blog