Latest blog articles by Bert van den Braak

 • law_binnenhof_blog_bert_van_den_braak

  Grondwet, referenda: het blijft wonderlijk

  25 april 2022
  Kiezers hebben al sinds de Grondwet van 1848 invloed op Grondwets­­herzieningen, al is feitelijk onduidelijk hoe. Dat zal ook na de aanstaande Grondwetsherzieningen niet anders zijn. Via het correctief referendum kan dat zeker niet. En dat staat los van de vraag of de vereiste meerderheid voor het initiatiefvoorstel van de SP (ingediend door Ronald van Raak en nu verdedigd door Renske Leijten ) wordt gehaald. Het wetsvoorstel zondert allerlei voorstellen uit van de mogelijkheid om er een correctief referendum over te houden. En daar zit één categorie bij die...
 • Constitutioneel Hof: Het middel en de kwaal

  Constitutioneel Hof: het middel en de kwaal

  18 november 2021
  Na de behandeling van de begroting BZK nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie-Simons (BIJ1) aan waarin onderzoek wordt gevraagd naar hoe en wanneer een Constitutioneel Hof kan worden ingesteld. Eerder aanvaardde de Tweede Kamer een motie-Kuik (CDA), die vroeg om indiening binnen een jaar van een wetsvoorstel over schrapping van artikel 120 van de Grondwet (het grondwettelijk toetsingsverbod). Verwezen werd onder meer naar een aanbeveling van de Staatscommissie parlementair stelsel.
 • law blog_bert van den braak motie van afkeuring of wantrouwen

  Motie van afkeuring en/of wantrouwen

  24 september 2021
  Sommigen stellen dat Sigrid Kaag een nieuw staatsrechtelijk beginsel heeft geïntroduceerd door na de aanvaarding van een motie van afkeuring als minister af te treden. Het onderscheid is, zo is de uitleg, dat een motie van afkeuring de beslissing tot aftreden bij de bewindspersoon legt en een motie van wantrouwen dwingt tot aftreden.
 • law_blog_bert_vd_braak_grondwetsherziening

  De fictie blijft bestaan: grondwetsherziening als onderwerp bij verkiezingen

  16 november 2020
  Er liggen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen waarschijnlijk zeven voorstellen tot Grondwetsherziening voor. Van vijf is dat al zeker en twee voorstellen liggen bij de Eerste Kamer. Die zullen naar verwachting voor maart 2021 zijn afgehandeld en hebben ook beide kans te worden aangenomen.