Latest blog articles by Suzanne Jongste

 • law_suzanne_jongste_blog_arbeidstijdverkorting

  Werktijdverkorting in tijden van corona

  19 maart 2020
  Het coronavirus lijkt zich als een olievlek over Nederland te verspreiden. Het kabinet heeft inmiddels drastische maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen en kinderdagverblijven dienen voorlopig hun deuren te sluiten. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs. Met de uitbraak van het coronavirus is ook het aantal bedrijven dat een beroep doet op de regeling Werktijdverkorting in korte tijd explosief gestegen. Afgelopen dinsdagavond kondigde het kabinet een pakket steunmaatregelen aan om banen en...
 • De introductie van een wachttijd bij werkloosheidsuitkeringen_blog

  De introductie van een wachttijd bij werkloosheidsuitkeringen?

  18 december 2018
  Afgelopen week gaf het Europees Parlement groen licht om de definitieve onderhandelingen te starten tussen de Commissie, de Raad en het Parlement over de herziening van Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels en de Toepassingsverordening (EG) 987/2009. Nu ook het Parlement zijn standpunt heeft ingenomen, is de herzieningsprocedure in een nieuwe fase beland. Heikel punt blijft de specifieke samentellingsregeling voor het verkrijgen en het behoud van werkloosheidsuitkeringen.