Grensoverschrijdende structuren en integratie essentieel voor de toekomst van grensregio’s

5 december 2022
door: 
ITEM in Law

“Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk toekomstperspectief te komen.”

Labels: 
ITEM, GB