Blog van de decaan aflevering 12: een drukbezochte borrel

door: in Rechtsgeleerdheid
Blog Jan SMits_faculty drinks

Op een zonnige middag vond een facultaire borrel plaats om iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de IAG-rapporten en aan de ITK- en CeQuInt evaluaties.

Afgelopen week vond in de Common Room een drukbezochte borrel plaats. De aanleiding was tweeërlei. In de eerste plaats de succesvolle ITK- en CeQuInt evaluaties. Deze twee voor de UM belangrijke keurmerken – voor kwaliteit van de instelling en kwaliteit van internationalisering – werden binnengehaald dankzij inspanningen van heel veel UM-medewerkers, waaronder veel leden van onze faculteit. De zg. ‘trail’ voor internationalisering werd bij ons in de faculteit uitgevoerd en met veel succes: het panel was erg te spreken over de manier waarop internationalisering bij ons uitpakt. Geroemd werd onder meer de ‘international corridor’: de internationale omgeving waarin studenten en staf bij ons dagelijks verkeren.

De tweede aanleiding was de afronding van de rapporten van de zg. implementatieadviesgroepen. Deze groepen werden in het voorjaar ingesteld om te adviseren over een aantal onderdelen van onze strategie. De borrel diende ook om iedereen die hieraan heeft bijgedragen van harte te bedanken voor de grote inzet. De zes rapporten, over Solver, postacademisch onderwijs, facultaire gemeenschap, duurzaamheid, communicatie en alumni, bevatten heel veel creatieve en goede ideeën die we in de komende jaren gaan implementeren. De besluitvorming hierover geschiedt op de gebruikelijke manier: het FB zal bij elk van de rapporten aangeven hoe het met het thema verder gaat. Dat plan wordt vervolgens besproken met de capgroepvoorzitters, de opleidingsdirecteur en de Faculteitsraad. Daarbij geldt dat niet alles tegelijkertijd kan: sommige thema’s worden geprioriteerd. Dat geldt in elk geval voor Solver en communicatie. Ten aanzien van een andere prioriteit, het HR-beleid, is de besluitvorming inmiddels afgerond: meer informatie daarover volgt binnenkort in het Facultair Journaal.

Female Empowerment at UM
Female Empowerment @UM

Deze borrel was niet de enige stimulerende bijeenkomst in de afgelopen twee weken. Zo was ik onder meer bij een sessie over Female Empowerment @UM die mede werd georganiseerd door onze collega Christina Peristeridou.

Graduation ceremony nov 2018 law faculty
Uitreiking van de bul aan onze bachelorstudenten

Ook was er de uitreiking van de bul aan onze bachelorstudenten die dit keer plaats vond in de Bonbonnière: historische grond want meer dan dertig jaar geleden ontvingen ook onze allereerste lichtingen alumni daar hun diploma.

foto_3 celebrate their 25th jubilee at UM_MLR
Feestelijke huldiging van collega’s die 25 jaar in dienst zijn bij de UM

En afgelopen maandag was er de feestelijke huldiging van collega’s die 25 jaar in dienst zijn bij de UM. Drie van onze collega’s werden hier zeer terecht in het zonnetje gezet.

  Meer blogs op Law Blogs Maastricht
Labels:
  • J.M. Smits

    Prof. mr. Jan Smits (1967) is hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Jan Smits publiceert, doceert en begeleidt studenten op de terreinen van (Nederlands, Europees en vergelijkend) privaatrecht, rechtsvergelijking, rechtstheorie en ‘law and…’-benaderingen.

    Meer artikelen van J.M. Smits