Aanpak van drugsgerelateerde problemen in Maastricht moet worden voortgezet en verdiept

4 oktober 2018
door: 
Hans Nelen in Law

De aanpak van drugsgerelateerde problemen in Maastricht met behulp van het speciaal daartoe ingerichte project Frontière is, afgaande op de afname van de zichtbare overlast in de stad gedurende de afgelopen jaren, geslaagd te noemen. Het in het kader van Frontière ingerichte drugsmeldpunt is van grote toegevoegde waarde geweest.

Labels: 
Strafrecht, ITEM, AB