Europese prioriteiten: wat kunnen we verwachten?

18 januari 2018
door: 
Sofie Wolf in Law

De Tweede Kamer maakte op 12  januari, via de Commissie Europese Zaken, bekend welke onderwerpen van EU-beleid prioriteit zijn voor de Kamer in 2018. Deze lijst met prioriteiten wordt opgesteld door de Commissie Europese Zaken, met inbreng van alle kamercommissies, en ter goedkeuring voorgelegd aan de gehele Tweede Kamer.

Labels: 
publiekrecht, AB
Sofie Wolf

Sofie Wolf studeerde rechten aan de Universiteit Maastricht en de University of Glasgow, Schotland. Tijdens haar studie werkte zij als student-assistent op de juridische afdeling van de Universiteit Maastricht. Na haar studie trad Sofie in dienst van de Universiteit Maastricht als docent publiekrecht alwaar zij betrokken is bij bachelorvakken staats- en bestuursrecht en comparative constitutional law en mastervakken staatsrecht. Daarnaast schrijft zij een proefschrift over de rol van nationale parlementen in het Europese besluitvormingsproces. Sofie is verbonden aan de Maastrichtse afdeling van het Montesquieu Instituut.