Social dumping beter te bestrijden met vernieuwen detacheringsrichtlijn?

15 december 2016

Social dumping is momenteel een heet hangijzer in zowel de nationale als de Europese politiek. Social dumping komt kort gezegd erop neer dat arbeidskrachten onder in de meeste gevallen erbarmelijke omstandigheden worden tewerkgesteld door middel van onder andere detachering in andere landen.