De as Leipzig – Parijs: de twee hoogste bestuursrechters leggen elkaars bestuursrecht uit

door: in Rechtsgeleerdheid
De as Leipzig – Parijs: de twee hoogste bestuursrechters leggen elkaars bestuursrecht uit

Onlangs verschenen in het Franse bestuursrechttijdschrift Revue Française de droit administratif (RFDA 2015, p. 429) en het Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ 2015, 860) in een gecöordineerde actie de eerste twee rubrieken in een nieuwe bijzondere reeks. Een rechter van de Duitse hoogste bestuursrechter, Ulrike Bick, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, geeft Franstalig in het Franse tijdschrift een overzicht van de jurisprudentie van die bestuursrechter over de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen de Staat en de verschillende culturen, terwijl een rechter van de Franse hoogste bestuursrechter, Jean Lessi van de Conseil d’Etat, Duitstalig in het Duitse tijdschrift een overzicht geeft van de Franse jurisprudentie over hetzelfde onderwerp.

De president van het Bundesverwaltungsrecht, Klaus Rennert, en de vice-president van de Conseil d’Etat, Jean-Marc Sauvé, leggen in het Franse tijdschrift uit waarom. De blik van de rechter dient zich net als die van elke jurist meer dan ooit uitstrekken tot voorbij de landsgrenzen. Doordat de leefwijzen in de samenlevingen in Europa steeds meer naar elkaar toegroeien, worden de nationale rechtsordes steeds meer geconfronteerd met vergelijkbare rechtsvragen. Ook maken de rechters van de EU Lidstaten deel uit van het juridische systeem van de Europese Unie en nemen zij deel aan het Europese systeem van de bescherming van de mensenrechten.

Het is dan ook volgens deze twee vertegenwoordigers een grote uitdaging om een grondige kennis te hebben van de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters. We leven in een tijdperk waar internationalisering en europeanisering de nationale bijzonderheden en het grondgebied gebonden karakter van de publieke rechtsnorm steeds meer ter discussie stellen. In toenemende mate kijken rechters dan ook voordat ze een beslissing nemen naar vergelijkbare beslissingen van de rechters in andere EU Lid Staten.

Dit is volgens deze twee gerechtelijke bestuurders de reden dat is begonnen met het geregeld publiceren van jurisprudentieoverzichten in de vakbladen aan beide zijden van de Rijn. De rubriek zal driemaal per jaar verschijnen. De eerste rubriek is volgens Rennert en Sauvé gewijd aan de godsdienstvrijheid en de verhoudingen tussen de Staat en de verschillende culturen

Deze vorm van communicatie tussen twee belangrijke rechtsorden in Europa zou ook door de andere hoogste bestuursrechters moeten worden opgepakt, en de wetenschap zou daar rechtsvergelijkende bijdragen aan moeten leveren!

Image: Google Maps