Dr A.M.C. Swinnen

Aagje Swinnen (°1976) studeerde Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen aan de Universiteit Gent waar ze in 2004 promoveerde op een proefschrift over de ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur (Het slot ontvlucht, 2006). Met een Veni-subsidie van NWO kwam ze bij het Centrum voor Gender en Diversiteit terecht van de Universiteit Maastricht in 2006. Sinds september 2020 is ze hoofd van het departement Letteren en Kunst. Van 2017-2020 zat ze de interdisciplinaire onderzoeksgroep Arts, Media, and Culture voor.

Swinnens expertise ligt in het domein van de humanistische Aging Studies. Ze schrijft over culturele betekenissen van ouder worden en de intersectionaliteit van leeftijd en andere identiteitsmarkeerders, zoals gender en seksualiteit. Swinnen bestudeert representaties van ouder worden in literatuur, film en fotografie. Daarnaast legt ze zich toe op onderzoek dat de grenzen tussen de geesteswetenschappelijke en sociale wetenschappelijke kijk op ouder worden tracht te overstijgen. Een voorbeeld daarvan is haar etnografische studie naar de betekenis van poëzie- en verhaleninterventies in de dementiezorg. Met een Fulbright-beurs heeft Swinnen zich bekwaamd in de methodes achter TimeSlips en het Alzheimer’s Poetry Project in de VS. Die heeft ze vervolgens in verzorgingshuizen in Maastricht geïmplementeerd met steun van het Nederlandse Fonds voor Cultuurparticipatie en in samenwerking met de Jan van Eyck Academie. Swinnen onderzoekt ook hoe professionele kunstenaars creativiteit op latere leeftijd ervaren. In dat verband werkt ze samen met de Jan van Eyck Academie in het programma Living Like an Artist. Swinnen zet zich tevens in om Maastricht University meer ‘leeftijdsvriendelijk’ te maken. Met een beurs van het Diversity and Inclusivity Office heeft ze een rapport geschreven in 2020 over hoe academici aan de universiteit de overgang naar pensioen ervaren. Zowel in het kader van de samenwerking met de Jan van Eyck Academie en het Diversity and Inclusivity Office werkt Swinnen samen met studenten ter bevordering van intergenerationeel leren.

Swinnen heeft gepubliceerd in tijdschriften zoals Journal of Aging Studies, Ageing & SocietyThe Gerontologist, Dementia, International Journal of Ageing and Later Life en Feminist Media Studies. Ze heeft o.a. de bundels Aging, Performance, and Stardom: Doing Age on the Stage of Popular Culture (met J.S Stotesbury, 2012) en Popularizing Dementia: Public Expressions and Representations of Forgetfulness (met Mark Schweda, 2015) samengesteld. In het kader van het NWO-programma Internationalisering Geesteswetenschappen heeft ze het European Network in Aging Studies (ENAS) opgericht met verschillende Europese partners. ENAS werd ingewijd met de conferentie Theorizing Age: Challenging the Disciplines in Maastricht in 2011. Swinnen is ook co-editor van het tijdschrift Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal, vanaf 2022 uitgegeven door The Royal Danish Library.​

Van oktober 2016 tot oktober 2020 bekleedde Swinnen de bijzondere leerstoel International Humanism and the Art of Living vanwege de Socrates Stichting aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht naast haar werkzaamheden in Maastricht. Sinds augustus 2020 heeft ze een profileringsleerstoel in Aging Studies aan de Universiteit Maastricht.