Dr A.M.C. Swinnen

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Aagje Swinnen (°1976) studeerde Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen aan de Universiteit Gent waar ze in 2004 promoveerde op een proefschrift over de ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur (Het slot ontvlucht, 2006). Met een Veni-subsidie van NWO kwam ze bij het Centrum voor Gender en Diversiteit terecht van de Universiteit Maastricht (UM) in 2006 met een project over literaire genres en de representatie van leeftijd. Van oktober 2016 tot oktober 2020 bekleedde Swinnen de bijzondere leerstoel International Humanism and the Art of Living vanwege de Socrates Stichting aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht naast haar werkzaamheden in Maastricht. Sinds september 2020 heeft ze een profileringsleerstoel in Aging Studies aan de UM en is ze hoofd van het departement Letteren en Kunst. Van 2017-2020 zat Swinnen de interdisciplinaire onderzoeksgroep Arts, Media, and Culture voor.

Swinnens expertise ligt in het domein van Aging Studies. Ze schrijft over culturele betekenissen van ouder worden en de intersectionaliteit van leeftijd en andere identiteitsmarkeerders, zoals gender en disability. Swinnen bestudeert representaties van ouder worden in literatuur, film en fotografie. Daarnaast legt ze zich toe op onderzoek dat de grenzen tussen de geesteswetenschappelijke en sociale wetenschappelijke kijk op ouder worden tracht te overstijgen. Een voorbeeld daarvan is haar etnografische studie naar de betekenis van poëzie- en verhaleninterventies in de dementiezorg. Met een Fulbright-beurs heeft Swinnen zich bekwaamd in de methodes achter TimeSlips en het Alzheimer’s Poetry Project in de VS. Die heeft ze vervolgens in verzorgingshuizen in Maastricht geïmplementeerd met steun van het Nederlandse Fonds voor Cultuurparticipatie en in samenwerking met de Jan van Eyck Academie. Swinnen onderzoekt ook hoe professionele kunstenaars creativiteit op latere leeftijd ervaren. In dat verband werkte ze o.a. samen met de Jan van Eyck Academie in het programma Living Like an Artist. Swinnen zet zich tevens in om Maastricht University meer ‘leeftijdsvriendelijk’ te maken. Met een beurs van het Diversity and Inclusivity Office heeft ze een rapport geschreven in 2020 over hoe academici aan de UM de overgang naar pensioen ervaren. In 2023 organiseert ze een universiteitsbrede anti-ageistische interventie. 

Swinnen is vooral actief binnen de onderwijsprogramma's Arts & Culture, zowel in de BA als de MA specialisatie Contemporary Literature and Art: Cultural Interventions and Social Justice en het Liberal Arts programma van Maastricht University College.

Swinnen heeft gepubliceerd in tijdschriften zoals Poetics TodayJournal of Aging Studies, Ageing & SocietyThe Gerontologist, Dementia, International Journal of Ageing and Later Life en Feminist Media Studies. Ze heeft o.a. de bundels Popularizing Dementia: Public Expressions and Representations of Forgetfulness (met M. Schweda, 2015), Engaged Humanities: Rethinking Art, Culture, and Public Life (met A. Kluveld en R. van de Vall, 2022) en Interdisciplinarity in the Scholarly Life Cycle: Learning by Example in Humanities and Social Science Research (met K. Bijsterveld, 2023) samengesteld. In het kader van het NWO-programma Internationalisering Geesteswetenschappen heeft ze het European Network in Aging Studies (ENAS) opgericht met verschillende Europese partners. ENAS werd ingewijd met de conferentie Theorizing Age: Challenging the Disciplines in Maastricht in 2011. Swinnen is ook co-editor van het tijdschrift Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal, vanaf 2022 uitgegeven door The Royal Danish Library.​