Alumni-activiteiten

De UM verwerkt in het kader van alumni-activiteiten persoonsgegevens van alumni voor de volgende doelen:

  • Het werven van fondsen onder alumni;
  • Het onderhouden van (digitaal) contact met alumni;
  • Het doen van onderzoek naar en onder alumni;
  • Het bieden van dienstverlening aan alumni.

Onderhouden contact
Na het afstuderen onderhoudt de UM contact met haar alumni via het e-mailadres dat zij hebben doorgegeven bij de inschrijving. De alumnus kan zich op elk gewenst moment uitschrijven voor dergelijke berichten.

Analyse gegevens
Om alumni die zich hiervoor hebben aangemeld te voorzien van informatie die voor hun relevant is, worden gegevens die door alumni aan de UM beschikbaar zijn gesteld geanalyseerd. Hierbij wordt er gekeken naar voorkeuren, interesses en gedrag. Bijvoorbeeld, de deelname van een alumnus aan activiteiten georganiseerd voor alumni. Deze verwerking heeft geen rechtsgevolgen voor alumni.