Vrije instroom, selectieve en fixus bacheloropleidingen

Vrije instroom bacheloropleidingen

Je komt in aanmerking voor toelating, wanneer je een (equivalent van een) Nederlands vwo-diploma hebt behaald, en aan overige extra toelatingseisen voldoet.

Er zijn vrije instroom opleidingen die een Studiekeuzecheck (Engels: Matching procedure) aanbieden. Met een SKC-toets je of een opleiding goed bij je past. Het kan een gesprek zijn, een digitale vragenlijst of een andere activiteit. De SKC is niet verplicht.

Dit zijn onze bacheloropleidingen met vrije instroom:
Arts and Culture
Business Analytics
Business Engineering
Circular Engineering
Computer Science
Data Science and Artificial Intelligence
Digital Society
Econometrics and Operations Research
European Law School
European Public Health
European Studies
Fiscaal Recht
Fiscale Economie
Gezondheidswetenschappen
Rechtsgeleerdheid
Regenerative Medicine and Technology

Vind de bacheloropleiding van je voorkeur

Selectieve bacheloropleidingen

Bij selectieve opleidingen kijkt de Universiteit Maastricht naar je interesse in een of meerdere specifieke onderwerpen die met de opleiding te maken hebben. Daarnaast kijken we ook naar je motivatie. Een groot aantal criteria helpt bij het vinden van de juiste match tussen jou en de opleiding. Voorbeelden van deze criteria zijn: je vooropleiding, je cv, een motivatiebrief, een persoonlijk gesprek.

De volgende bacheloropleidingen zijn selectief:
Economics and Business Economics
Global Studies
Maastricht Science Programme (Liberal Arts and Sciences)
University College Maastricht (Liberal Arts and Sciences)
University College Venlo (Liberal Arts and Sciences)

Je mag je voor meerdere selectieve programma's aanmelden.

Vind de bacheloropleiding van je voorkeur

Bacheloropleidingen met fixus (inclusief selectie)

Bij fixusopleidingen is er een limiet aan het aantal beschikbare plekken. Selectie wordt uitgevoerd door de onderwijsinstelling.

Bij de selectie voor fixusopleidingen wordt gekeken naar een combinatie van prestaties en/of eigenschappen met minimaal één niet-cognitief criterium (bijv. motivatie of buitenschoolse activiteiten) en minimaal één cognitief criterium (bijv. cijfers of een selectietoets) om zo een compleet beeld van je te krijgen. Omdat de fixusopleidingen maar een beperkt aantal plaatsen hebben, worden alle aanmelders voor de desbetreffende opleiding met elkaar vergeleken. Je bent dus niet zeker van plaatsing. De opleiding kiest zelf uit alle aanmeldingen de studenten die worden toegelaten.

Naast het niveau van je middelbare schoolopleiding kunnen er ook aanvullende eisen zijn waar je aan moet voldoen, zoals bijv. een bepaald wiskunde-niveau, voorkennis in natuurkunde, etc. De specifieke eisen per programma zijn gepubliceerd onder het programma van je keuze.

De criteria voor deze selectieprocedure verschillen per programma, maar voor iedere fixusopleiding zal je extra documenten moeten aanleveren, aan tests mee moeten doen of zelfs naar Maastricht moeten komen voor een selectiedag. De specifieke eisen kun je weer vinden bij het programma van je keuze.

Je kunt je voor twee fixusopleidingen in Nederland aanmelden. Meer informatie over uitzonderingen op deze regel kun je vinden op de site van de Rijksoverheid. Let wel: je kunt maar één fixusopleiding volgen, dus als je een plek krijgt bij twee opleidingen moet je een keuze maken.

Je kunt maar een beperkt aantal keren meedoen aan een selectieprocedure van een fixusopleiding. Informatie hierover vind je ook bij de studie van je keuze.

Dit zijn onze bacheloropleidingen met fixus:
Biomedical Sciences
Brain Science
Geneeskunde / Medicine – English track (BA MED)
International business
Psychologie

Vind de bacheloropleiding van je voorkeur