UM-gebouwen: meer geld voor meer duurzaamheid

De UM staat voor een grote opgave om haar gebouwen te verduurzamen. Daarbij gaat het vooral om CO2-reductie met behoud van gebruikscomfort. Dat vraagt forse investeringen over een langere termijn. Het College van Bestuur heeft daartoe een voorstel voor een geïntensiveerd investeringsprogramma voorgelegd. De plannen, waarmee tot 2030 in totaal €27,7 miljoen is gemoeid, zijn recent goedgekeurd door de Universiteitsraad.

Aan de gebouwen van Universiteit Maastricht zijn in de afgelopen periode diverse duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. Een greep uit de belangrijkste projecten:

  • Aanleg van een zonnepark op de voormalige stortplaats Belvédère, goed voor ca. 30% van het stroomverbruik van de UM-gebouwen;
  • Renovatie Tapijn 11. Hierbij zijn de duurzaamheidsrichtlijnen BREEAM-NL en WELL-building toegepast, waardoor het complex energieneutraal is geworden;
  • Ledverlichting bij diverse gebouwen. Bij de Grote Gracht resulteerde dat in 33% reductie van het stroomverbruik;
  • Warmtepompen en (extra) isolatie bij dakvernieuwing.

Onder invloed van de energiecrisis sloot de UM zich in het voorjaar van 2022 aan bij de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’. De verwarming in de universiteitsgebouwen werd twee graden lager gezet. Vanaf de zomer slaat de koeling pas bij twee graden hoger aan. De effectiviteit van deze en andere energiemaatregelen staat of valt bij de betrokkenheid van medewerkers en studenten. Die zijn zich de afgelopen jaren steeds meer bewust van de noodzaak tot verduurzaming.

Meer is nodig en sneller

Ondertussen neemt de urgentie om energie te besparen toe. Evenals het besef dat er meer gedaan moet worden om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Ook het vastgoed van de Universiteit Maastricht zal dus nog meer en sneller duurzaam moeten worden. Dat is voor de UM een bijzondere uitdaging vanwege het grote aantal monumentale panden. Daarvoor gelden speciale regels, bijvoorbeeld voor het plaatsen van dubbelglas en zonnepanelen.

Toch is verdere verduurzaming zeker mogelijk, zo blijkt uit een studie door Adviesbureau Huygen Installatie Adviseurs van drie van onze monumentale gebouwen. De resultaten voor Bouillonstraat 1-3 (LAW), Tongersestraat 53 (SBE) en Grote Gracht (FASoS) zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar de gehele vastgoedportefeuille in het stadscentrum. Het gaat daarbij om een pakket van maatregelen die zonder ingrijpende renovaties uitgevoerd kunnen worden, zoals het aanbrengen van ledverlichting en het isoleren van gevels, daken en vloeren.

Met het pakket kan in de binnenstad een aardgasreductie van ongeveer 34% worden bereikt. Samen met de reductie en vergroening van het elektriciteitsverbruik wordt hiermee een aanzienlijke CO2-reductie gerealiseerd die hoger is dan de klimaatdoelstelling van 2030 voor de UM.  

Meerjarenbegroting

Voor de gebouwen in Randwyck heeft Facility Services diverse verduurzamingsmaatregelen geïdentificeerd en een raming gemaakt van de kosten van extra investeringen voor zonnepanelen op platte daken. Op basis van deze externe en interne inventarisaties en ramingen, waartoe het CvB opdracht heeft gegeven, is de meerjarenbegroting tot 2030 opgesteld voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van de UM in Maastricht.

De totale investeringen bedragen €27,7 miljoen. Dat geeft de universiteit voldoende armslag om de transitie naar duurzaamheid te versnellen overeenkomstig de modellen van de Universiteiten van Nederland (UNL). Daarmee blijft de UM op koers om ook doelen voor na 2030 te halen.

Bij investeringen van een dergelijke omvang moeten zowel de Universiteitsraad als de Raad van Toezicht worden geraadpleegd. De laatste heeft reeds aangegeven deze verhoogde inzet voor verduurzaming graag te steunen. Met de instemming van de Universiteitsraad is het groene licht gegeven voor de uitvoering van de plannen.