PhDs

Hier vind je informatie over praktische zaken die je moet regelen voor en tijdens je doctoraalonderzoek. Sommige informatie is afhankelijk van de manier waarop je promoveert. 

Als je twijfelt of je als medewerker gezien wordt of niet, bekijk dan de PhD overzichtspagina of neem contact op met je begeleider. Of lees hier meer over PhDs aan de Universiteit Maastricht.

* Op promovendi die op 1 februari 2023 of later starten is het nieuwe promotiereglement 2023 van kracht. Op promovendi die vóór die datum gestart zijn, is tot 1 augustus 2023 het oude promotiereglement 2022 van toepassing, maar op hun verzoek kan het nieuwe reglement van toepassing worden verklaard.