Stramienen en stijlkenmerken UM

De layout van alle UM-uitingen (bijvoorbeeld brochures en advertenties) is opgebouwd uit een aantal stijlelementen zoals de witte merkband met het logo het vrije veld. Gezamenlijk worden deze toegepast in een basisstramien dat per uiting kan wisselen. Van de stramienen die regelmatig gebruikt worden is een sjabloon beschikbaar.

Controleer of er onder “Gedrukte en digitale media” een sjabloon beschikbaar is van de door u gewenste uiting. Voor -eenmalige- vaak unieke uitingen worden geen sjablonen gemaakt. Hiervoor kan contact opgenomen worden met een van de preferred suppliers, die op de hoogte zijn van alle actuele huisstijlrichtlijnen. Het Huisstijlbureau kan indien nodig advies geven.

Standaard uitingen zoals posters en flyers kunnen opgemaakt worden via de stramienen in het publishing platform.

Stramienen en stijlkenmerken secties:

 1. Witte Band (+ logo)
 2. Vrije veld (Foto's en illustraties)
 3. Beeldband (optioneel)

----------

Grid and style main

Opbouw stramien

Zowel verticaal als horizontaal zijn er om de 5 mm hulplijnen te trekken:

 • stap 1 – Bepalen welk kwadrant van toepassing is. Aan de hand daarvan plaatsing van de witte band met daarin het logo. Zie plaatsing logo en vaststellen hoogte witte band.
 • stap 2 - Het bepalen of er een witte band onderaan de layout komt. De hoogte mag niet meer dan de hoogte van de bovenste witte balk bedragen.
 • stap 3 - Het bepalen van de verticale randen van het vrije veld.

 


De randen zijn meestal 5 of 10 mm breed. Zowel links als rechts mag het wit niet breder zijn dan 1/2 van de witte band. Deze randen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld:

 • witte band
 • wit transparante band
 • UM-kleur transparante band
 • band in een afwijkende UM-kleur
 • combinatie van bovenstaande oplossingen

----------

Transparantie

Er wordt binnen de UM-huisstijl gewerkt met transparante vlakken in wit of een UM-kleur over kleurvlakken en over delen van foto’s of illustraties (vooral in de verticale banden van het vrije vlak).

home style transparancy

Witte Band

In een layout wordt het UM-logo altijd in een witte band bovenaan het document geplaatst. De hoogte van de witte band is bij voorkeur een veelvoud van 5mm en kan per toepassing worden bepaald.

Grid and style white space and hook

Plaatsing logo en vaststellen hoogte witte band

Het uitgangspunt voor de plaatsing van het logo is de vaste witruimte waarin het logo is geplaatst. Dit is de witruimte die in het logobestand (eps) is ingebouwd. Deze ingebouwde witruimte moet altijd gehandhaafd worden. De hoogte van de witte band is bij voorkeur een veelvoud van 5mm en kan per toepassing worden bepaald.

logo plaatsing

Vrije veld

Het vrije veld bestaat uit het vlak dat overblijft nadat de witte band boven en (eventueel) de witte band onder zijn bepaald. In dit vlak kunnen foto’s en teksten worden geplaatst.

Wat men moet weten over de invulling van het vrije veld:

 • alleen UM-kleuren in de voorgeschreven verhoudingen/waarden toepassen
 • deze kleuren mogen ook in percentages gebruikt worden
 • aan de hand van horizontale en verticale hulplijnen, die een interval van 5 mm hebben, de layout van het vrije veld indelen

Het vrije veld kan de volgende onderdelen bevatten:

 • beeldband
 • titel- en tekstbanden
 • band voor illustratie(s) of foto(‘s)

 

Grid and style free space

----------

Foto's en illustraties

In het vrije veld kunnen foto’s en/of illustraties worden geplaatst. Hiervoor kan men de beeldbank van de UM gebruiken. Als er beelden gemaakt worden dient er met het volgende rekening te worden gehouden:

 • bij het toepassen van illustraties en/of foto’s verdient het de voorkeur om deze te laten harmoniëren met de te gebruiken huisstijlkleuren.
 • de foto of illustratie moet groot genoeg zijn (op 100% 300 dpi)
 • de foto of illustratie moet als rgb-formaat aangeleverd worden

Raadpleeg voor fotografen die op de hoogte zijn van de UM-richtlijnen de lijst met preferred suppliers.

Beeldband

Voor corporate uitingen (kwadrant 1) zijn er verschillende opties:

• beeldband met een foto (zie voorbeeld met brug over de Maas)
• een beeldband met een gekleurd vlak zonder foto
• de beeldband kan ook weggelaten worden

Organisatieonderdelen die onder kwadrant 2 vallen (A-merken met een endorsed identiteit) mogen een eigen beeldband hebben. Onderstaand een aantal voorbeelden. Voor meer informatie over het vormgeven van een eigen beeldband kunt u contact opnemen met het Huisstijlbureau. Er kan tekst in de beeldband worden geplaatst.

Grid and style image brand
Image band