Herontwikkeling Tapijnkazerne

Met ‘leren’ als verbindend thema werken de Universiteit Maastricht (UM), Gemeente Maastricht en Provincie Limburg samen om de voormalige Tapijnkazerne nieuw leven in te blazen. Het gebied verandert de komende jaren in een openbaar park, met gebouwen die bedoeld zijn voor onderwijs, onderzoek en horeca voor een breed publiek. Tapijn wordt een plek waar de studenten, bedrijven en inwoners van de stad elkaar ontmoeten.

Laatste nieuws

 • Succesvolle Dag van de Bouw op Tapijn

  maandag, juni 17, 2019

  Op zaterdag 15 juni j.l. konden nieuwsgierigen een kijkje nemen in de toekomstige gebouwen van de Universiteit Maastricht in de voormalige Tapijnkazerne.

  Lees verder
 • Tapijnkazerne

  Bouwwerkzaamheden op Tapijn officieel van start

  dinsdag, april 2, 2019

  Gert-Jan Krabbendam, wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Maastricht en Nick Bos, vice-voorzitter van de Universiteit Maastricht, hebben op 1 april 2019 samen het startschot gegeven voor de verbouwing van de voormalige Tapijnkazerne.

  Lees verder
 • Universiteit Maastricht gunt herinrichting Tapijnkazerne aan Mertens Bouwbedrijf

  woensdag, juli 4, 2018

  Mertens Bouwbedrijf uit Weert mag de eerste fase van de herinrichting van de Tapijnkazerne in Maastricht gaan uitvoeren. Na een korte aanbestedingsprocedure heeft de Universiteit Maastricht (UM) dinsdag besloten om de opdracht aan Mertens Bouwbedrijf BV te gunnen.

  Lees verder
 • Nieuwbouw UM als living lab voor duurzaam vastgoed

  maandag, december 18, 2017

  UM als eerste Europese onderwijsinstelling geregistreerd voor de WELL Building Standard.

  Lees verder
 • Ontwerp Tapijn goedgekeurd. Aan de slag!

  woensdag, juli 6, 2016

  Op 28 juni 2016 is de gemeenteraad van Maastricht akkoord gegaan met het parkontwerp voor de Tapijnkazerne en de vaststelling van het bestemmingsplan. In 2017 wordt gestart met de bouw en in 2020 is de verwachte oplevering.

  Lees verder
 • Ontwikkeling van de Tapijnkazerne

  dinsdag, mei 10, 2016

  De ontwikkeling van het Tapijnkazerne-terrein is in volle gang. Recent is het nieuwe schetsontwerp gepresenteerd tijdens de derde dialoogsessie met geïnteresseerden.

  Lees verder
 • Presentatie schetsontwerp Tapijn

  dinsdag, januari 26, 2016

  Op maandag 1 februari wordt het schetsontwerp voor het gebied Tapijn gepresenteerd aan de Maastrichtse bevolking (vanaf 19.30 in Brasserie Tapijn).

  Lees verder

Ruimte voor onderwijs en onderzoek

Zowel oude als nieuwe gebouwen bieden straks ruimte aan onderwijs en onderzoek. Met name het Maastricht Science Programme, een deel van de Universiteitsbibliotheek en een deel van de School of Business and Economics vinden er onderdak. De gebouwen worden voorzien van twee collegezalen, onderwijsruimtes ter ondersteuning van Probleemgestuurd Onderwijs en nieuwe learning spaces voor studenten.

Hoe ziet Tapijn er uit in 2023?

De niet-monumentale gebouwen worden gesloopt en de monumenten worden gerenoveerd en herbestemd. In het midden van het terrein komt nieuwbouw, grotendeels ondergronds. Dit nieuwe gebouw verbindt straks de andere gebouwen met elkaar. In het verlengde van de gebouwen wordt de openbare ruimte heringericht als groenpark, met daarin de opgeknapte dierenweide, Tapijntuin en fiets- en wandelpaden. Langs de Jeker loopt straks een voeding-, educatie- en speelzone met plukfruit, informatie over de dieren en het gebied, en boomstammen om op te spelen. Rondom de gebouwen wordt de grond verlaagd voor daglicht in het ondergrondse gebouw.

Onderstaande afbeeldingen geven een eerste idee van Tapijn fase 1 in 2019.

- Tekst gaat verder onder de foto - 

Proces
De hele transformatie gebeurt in drie fasen voor zowel park als gebouwen. In fase 1/park zijn het dierenpark en de Tapijntuin aangepakt: dat is in de zomer van 2018 opgeleverd. In fase 1/gebouwen worden de monumentale gebouwen gerenoveerd: deze fase is op 1 april 2019 gestart. In augustus 2019 kan de UM deze gebouwen in gebruik nemen. Gelijktijdig met fase 1/gebouwen vindt ook fase 2/park plaats waarin het park bij en rondom de monumentale gebouwen wordt opgeknapt. Fase 2 en 3/gebouwen en fase 3/park starten later. Volgens de planning is het hele terrein in 2023 klaar.

Duurzaamheid: WELL Building Standard en BREEAM

WELL Building Standard
De UM heeft de Tapijnkazerne geregistreerd voor de WELL Building Standard. Deze draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van de gebouwen en combineert de best practices van ontwerpen en bouwen met evidence-based gezondheids- en wellness-interventies. Er wordt nagedacht over de inrichting, het lichtgebruik, de luchtkwaliteit, maar er is ook aandacht voor het stimuleren van een gezond bewegingspatroon bij medewerkers en studenten. Het doel is om dit gebouw als eerste gecertificeerd te krijgen en de nieuwe kennis vervolgens mee te nemen in alle vastgoedactiviteiten van de universiteit.

BREAAM-keurmerk
Daarnaast streeft de UM naar het viersterren BREEAM-keurmerk. Daarbij wordt gekeken naar de duurzaamheidswaarde van het gebouw op het gebied van management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling. Zo krijgen straks de al jaren ongebruikte gebouwen een duurzame nieuwe functie met een openbaar karakter in de historische stad Maastricht. Al tijdens het ontwerp zijn bepaalde normen en doelen bepaald, die moeten zorgen dat de Excellent score behaald wordt. Zo is er nagedacht over LED-verlichting, CO2 gestuurde ventilatie, isolatie, energie- en watergebruik, afvalverwerking enz. Een onafhankelijke ingenieurs- en adviesbureau begeleidt en bewaakt de te nemen maatregelen. Meer informatie is te vinden in de Case study MAN9a   van LIAG architecten en bouwadviseurs.

Beide ambities sluiten aan bij de doelstellingen van de UM op het gebied van duurzaamheid. De UM is actief op onderwerpen als welzijn en gezondheid en de rol van de omgeving daarin, zowel in onderwijs als onderzoek. In zoverre kan Tapijn fungeren als living lab voor het primaire proces van de UM. Fase 1 van Tapijn wordt tevens energieneutraal en niet meer voorzien van gas.

De eigenaars

De Tapijnkazerne is op 1 oktober 2013 officieel eigendom geworden van de UM, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht  . De universiteit heeft recent alle gebouwen in haar eigendom gekregen. De gemeente is eigenaar van de onbebouwde ruimte.

Werk in uitvoering