Herontwikkeling Tapijnkazerne

Met ‘leren’ als verbindend thema werken de Universiteit Maastricht (UM), Gemeente Maastricht en Provincie Limburg samen om de voormalige Tapijnkazerne nieuw leven in te blazen. Het gebied verandert in een openbaar park, met gebouwen die bedoeld zijn voor onderwijs, onderzoek en horeca voor een breed publiek. Een plek waar de studenten, bedrijven en inwoners van de stad elkaar ontmoeten.

Ruimte voor onderwijs en onderzoek

De gerenoveerde Tapijnkazerne biedt ruimte aan onderwijs en onderzoek. De School of Business en Economics, UMIO en de universiteitsbibliotheek maken gebruik van de faciliteiten. Er zijn studieplekken en collegezalen beschikbaar voor iedere faculteit. De gebouwen zijn voorzien van twee collegezalen, onderwijsruimtes ter ondersteuning van Probleemgestuurd Onderwijs en nieuwe learning spaces voor studenten.

Verbinden van oud en nieuw

De gerenoveerde drie karakteristieke paviljoengebouwen bevinden zich rondom de voormalige appelplaats. Deze heeft architect LIAG onder het maaiveld - onder het park - met elkaar verbonden door middel van een nieuwe plint. Door het verbindende bouwdeel onder het park te ‘schuiven’ is het terrein voorzien van een maximaal oppervlak nieuw openbaar park. De typische historische paviljoens als losse panden blijven zo herkenbaar en zijn toch onderling verbonden.

Betekenis geven aan het historische erfgoed

De ondergrondse opzet en het gebruik van het originele materiaal en kleur versterkt en benadrukt het karakter van het militaire gebied. Belangrijke kenmerken van de monumenten zoals de indeling, raamdetaillering en trappen zijn behouden. Ruimten hebben benamingen van het NAVO-alfabet gekregen waardoor de historische context ook op die manier verbeeld wordt.

- Tekst gaat verder onder de foto - 

Proces
De hele transformatie gebeurt in drie fasen voor zowel park als gebouwen. In fase 1/Park zijn het dierenpark en de Tapijntuin aangepakt: dat is in de zomer van 2018 opgeleverd. In fase 1/Gebouwen werden de monumentale gebouwen gerenoveerd. Begin 2020 heeft de UM deze gebouwen in gebruik genomen. Gelijktijdig met fase 1/Gebouwen heeft ook fase 2/Park plaatsgevonden waarin het park bij en rondom de monumentale gebouwen werd opgeknapt. Fase 2 en 3/Gebouwen en fase 3/Park starten later. Volgens de planning is het hele terrein in 2023 klaar.

Duurzaamheid: WELL Building Standard en BREEAM

WELL Building Standard
De UM heeft de Tapijnkazerne geregistreerd voor de WELL Building Standard. Deze draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van de gebouwen en combineert de best practices van ontwerpen en bouwen met evidence-based gezondheids- en wellness-interventies. Er wordt nagedacht over de inrichting, het lichtgebruik, de luchtkwaliteit, maar er is ook aandacht voor het stimuleren van een gezond bewegingspatroon bij medewerkers en studenten. Het doel is om dit gebouw als eerste gecertificeerd te krijgen en de nieuwe kennis vervolgens mee te nemen in alle vastgoedactiviteiten van de universiteit.

BREAAM-keurmerk
Daarnaast streeft de UM naar het viersterren BREEAM-keurmerk. Daarbij wordt gekeken naar de duurzaamheidswaarde van het gebouw op het gebied van management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling. Al tijdens het ontwerp zijn bepaalde normen en doelen bepaald, die moeten zorgen dat de Excellent score behaald wordt. Zo is er nagedacht over LED-verlichting, CO2 gestuurde ventilatie, isolatie, energie- en watergebruik, afvalverwerking enz. Een onafhankelijke ingenieurs- en adviesbureau begeleidt en bewaakt de te nemen maatregelen. Meer informatie is te vinden in de Case study MAN9a   van LIAG architecten en bouwadviseurs.

Beide ambities sluiten aan bij de doelstellingen van de UM op het gebied van duurzaamheid. De UM is actief op onderwerpen als welzijn en gezondheid en de rol van de omgeving daarin, zowel in onderwijs als onderzoek. In zoverre kan Tapijn fungeren als living lab voor het primaire proces van de UM. Fase 1 van Tapijn wordt tevens energieneutraal en niet meer voorzien van gas.

sleuteloverdracht_tapijn

Na de sleuteloverdracht trokken op 3 maart 2020 de eerste UM studenten en medewerkers in de carré-gebouwen van de voormalige Tapijnkazerne.

Laatste nieuws

More news items