PINCOR

PINCOR staat voor Persoongerichte Integrale Nazorg COVID-19 in de Regio. In het PINCOR project onderzoeken we het effect van persoonsgerichte, integrale nazorg binnen een regionaal netwerk bij mensen met aanhoudende klachten na COVID-19.

Wie zijn de patiënten?

In Nederland hebben ruim 8 miljoen mensen COVID-19 doorgemaakt. Meer dan 200.000 mensen hebben aanhoudende klachten, langer dan vier weken. Zij doen een groot beroep op herstelzorg maar onbekend is of dit leidt tot snellere genezing.

Wat is het doel van de behandeling?

Het doel van de behandeling is de kwaliteit van leven en deelname aan de samenleving te verhogen en ziekteverzuim en zorgkosten te verlagen. De patiënt bepaalt samen met de huisarts de behandeldoelen gericht op beter functioneren thuis en in de samenleving.

Waar bestaat de behandeling uit?

Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt de patiënt begeleid vanuit de huisartspraktijk, eventueel aangevuld met paramedische zorg (bijv. fysiotherapie), of wordt de begeleiding verzorgd vanuit de gespecialiseerde revalidatiezorg. Ervaringen van zorgverleners en patiënten worden meegenomen bij het ontwerp van de beste aanpak.

Hoe wordt het effect gemeten?

In het project wordt de patiënt gevraagd een digitaal dagboek bij te houden om het beloop van functioneren tijdens en na behandeling te meten. Ook vindt er een meting plaats voordat de behandeling wordt gestart (‘nulmeting’). De patiënt vult vragen in die betrekking hebben op de kwaliteit van leven, het fysiek, cognitief en mentaal functioneren, het werk en arbeidsverzuim.  Daarnaast wordt gemeten in hoeverre de persoonlijke doelen in de behandeling ook echt behaald worden.  

Wie zijn de uitvoerende partners in dit onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking van de vakgroep huisartsgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht (Care and Public Health Research Institute), Adelante Zorggroep en Radboudumc. Patiëntenorganisaties en c-support zijn in het onderzoek betrokken. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het COVID-19 programma van ZonMw.

Meer informatie over PINCOR

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek is op 1 augustus 2022 gestart en duurt 18 maanden.

Pincor NL

Voorlopige resultaten

  • Op 10 oktober 2022 heeft ZonMw een projectleidersbijeenkomst georganiseerd waarin ook het PINCOR project werd gepresenteerd. Deze presentatie (in het Engels) geeft een goede samenvatting van het project en het plan van aanpak.

  • Het literatuuronderzoek is inmiddels afgerond en heeft een kennisdocument opgeleverd.
  • Op 16 november was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Hierin hebben de deelnemers gereflecteerd op het plan van aanpak en ideeën en ervaringen gedeeld over de gewenste nazorg. Het verslag kunt u hier vinden: