ZonMw financiert sociaalwetenschappelijk onderzoek naar Pandemische Paraatheid

Ruim anderhalf miljoen voor samenwerkingsverband BePrepared

Een consortium (BePrepared) van twaalf universiteiten, waaronder Universiteit Maastricht (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences and Faculty of Psychology and Neuroscience),, TNO, Pharos, Trimbos-instituut en RIVM heeft van ZonMw 1.6 miljoen euro ontvangen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek naar hoe we ons goed kunnen voorbereiden op komende pandemieën. 

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn preventiemaatregelen ingevoerd om de overdracht van corona te beperken. Dit heeft ziekten en overlijdens door corona voorkomen. Verschillende persoonlijke factoren, sociale factoren en omgevingsfactoren hebben bijgedragen aan het wel of niet naleven van maatregelen. Daarnaast hadden maatregelen, bijvoorbeeld beperking van sociale contacten, ook een weerslag op de samenleving, mentale gezondheid en eenzaamheid. Het BePrepared consortium onderzoekt hoe we met deze zaken zo goed mogelijk rekening kunnen houden bij komende uitbraken van infectieziekten.

Preventie

Maastrichtse wetenschappers in het BePrepared consortium onderzoeken de verschillende factoren die een rol spelen in preventiegedrag, zoals het wel of niet laten vaccineren. Ze kijken naar de omgeving en de persoon zelf. Een belangrijke factor die ze onderzoeken is het sociaal netwerk, de mensen om je heen. Nicole Dukers-Muijrers verbonden aan zowel de Universiteit Maastricht (Vakgroep Gezondheidsbevordering) en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, GGD Zuid Limburg: “Enorm mooi dat we met dit onderzoek de verbinding tussen infectieziekten bestrijding en de sociale en gedragswetenschappen verder kunnen versterken als stevig fundament voor bevordering van de volksgezondheid”. Rob Ruiter verbonden aan de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht: “Dit consortium biedt een unieke kans om de gedragswetenschappen verder op de voorgrond te plaatsen bij het nadenken over hoe persoons- omgevingsfactoren met elkaar interacteren in het verklaren van menselijk gedrag in tijden van een gezondheidscrisis. Het onderzoek zal belangrijke aanknopingspunten opleveren voor het inrichten van toekomstige gedragsinterventies.” 

Vier onderzoeksthema’s

Het BePrepared onderzoek richt zich op vier thema’s.

  • Welke sociaalpsychologische en omgevingsfactoren beïnvloeden het gedrag dat mensen kunnen toepassen om infectieziekten te voorkomen.
  • Hoe veerkracht van burgers en gemeenschappen versterkt kan worden, en burgers en organisaties bij beleid betrokken kunnen worden.
  • Hoe sociaalweten­schappelijke adviezen kunnen worden gebruikt bij beleid en overheidscommunicatie.
  • Hoe onderzoeksmetho­den te verbeteren zijn om de effecten van maatregelen te modelleren.

Gereedschapskist voor beleidsmakers

Rik Crutzen (Vakgroep Gezondheidsbevordering): “Dit is een unieke kans om de expertise van de sociale en gedragswetenschappen op zo’n manier te positioneren dat er nog beter gebruik van gemaakt kan worden”. Marijn de Bruin, verbonden aan het Radboudumc (IQ Healthcare) en RIVM hoofdaanvrager van het onderzoek: “We gaan literatuur bestuderen, bestaande gegevens analyseren, vragenlijsten en experimenten doen, maar ook burgers en beleidsmakers interviewen om te leren hoe in de toekomst pandemisch beleid beter kan worden ontworpen, aangepast, en gebruikt in modellen om een pandemie te voorspellen en te beheersen. Dit zal de wetenschap vooruit helpen en moet ook resulteren in een beter gevulde gereedschapskist voor gemeenten, GGDen, het RIVM en beleidsmakers.”

De ZonMw financiering heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar.

Voor vragen: beprepared.iqh@radboudumc.nl 

@nicole dukers-muijrers @rac_ruiter @rik Crutzen @sarah stutterheim @lisanne steijvers @bas van der putte @danielle timmermans @vincent buskens @mirjam kretzschmar @marijn de bruin

 

Lees ook

  • Wat gebeurt er in de hersenen van iemand met een psychische stoornis? Eleonora Broggi, alumna van de bachelor Biomedical Sciences aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt hersenpatronen bij mensen met een autismespectrumstoornis aan het King's College in Londen. Lees hoe Eleonora Biomedical...

  • Vier Maastrichtse onderzoeksteams gaan van start met hun project dat gefinancierd wordt met een flinke som geld uit de Open Competitie van subsidieverstrekker ZonMw. Daarnaast is een Nijmeegs onderzoeksteam gehonoreerd, waarvan ook Harro van Lente, hoogleraar Science and Technology Studies aan...

  • Twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) hebben elk een Vici-subsidie ​​van € 1,5 miljoen ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zowel prof. dr. Chantal Nederkoorn (Faculty of Psychology and Neuroscience) als prof. dr. Lorenzo Moroni (MERLN...