What’s Next for LAW.next? Postacademisch onderwijs krijgt nieuw elan

Het postacademisch onderwijs van de Maastrichtse rechtenfaculteit was al jaren van hoog niveau, maar het kan altijd beter. De coronapandemie werkte als katalysator om vernieuwingen in te zetten en te versnellen. Het móest wel anders. Niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk. Eén van de ambities? Met LAW.next de internationale allure van de universiteit ook in het postacademisch onderwijs tot uiting laten komen.

“We onderscheidden ons altijd met de beleving: mensen kwamen naar Maastricht voor de sfeer en de charme van de stad, de kwaliteit van opleiden en van leven, en voor de hoogwaardige cursussen met persoonlijke aandacht”, vertelt Ellen Essers. Zij sloot zich anderhalf jaar geleden als opleidingsmanager aan bij het Bureau Postacademisch Onderwijs voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht.

Koen Savrij Droste werkt als voorzitter van de PO-commissie nauw samen met Ellen: “Tijdens de pandemie moesten we ineens omschakelen naar online cursussen. Dan zijn een aantal grote spelers in de markt ineens ook je concurrent. Het was tijd om onze strategie te heroverwegen en nieuwe kansen aan te grijpen.” De reis op zoek naar de kern van het postacademisch juridisch onderwijs in Maastricht begon met heel wat uitdagingen. En ook nu wordt er nog flink gebouwd aan het onderwijs van de toekomst. “Het onderwijs loopt ook in een pandemie gewoon door. Tegelijkertijd met alle praktische uitdagingen die daarmee gepaard gaan, gingen we aan de slag om ons nieuw te positioneren en ons aanbod te verbreden”, vertelt Ellen.

Focus op Euregio

De Universiteit Maastricht en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid richten zich op de Euregio. Het is dus belangrijk dat het postacademisch onderwijs dat reflecteert. “Dat betekende ook dat onze naam, Bureau Postacademisch Onderwijs, wel een internationaler jasje kon gebruiken. Met LAW.next legden we daar de basis voor”, vertelt Ellen.

Daarnaast werd de website geprofessionaliseerd. Vrijwel alle postacademische initiatieven van onze faculteit worden daar nu onder één vlag gepresenteerd. “Ook streven we naar een gevarieerd aanbod van face-to-face, hybride en on demand-programma’s, hier en op onze campus in Brussel. Als laatste richten we ons nu ook op in-company mogelijkheden”, stelt Ellen.

Internationale samenwerkingen

Als onderdeel van een Europese netwerkuniversiteit met zowel een nationale als internationale oriëntatie, wil LAW.next een aantrekkelijk Levenslang Ontwikkelen (LLO)-aanbod voor professionals aanbieden en uitbouwen. “Gericht op de behoeften in de regio, Nederland, Europa en de rest van de wereld. Hiermee willen we een kennispartner zijn voor de landelijke en regionale kennisketen en arbeidsmarkt, en een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren.”

Een resultaat van die nieuwe weg is de samenwerking tussen de Maastrichtse Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Centre for Commercial Law Studies van Queen Mary University of London. Samen ontwikkelen ze een exclusief executive programma om vanuit meerdere jurisdicties inzicht te bieden in het handelsrecht. Ellen: “Het programma speelt in op behoeften van praktijkbeoefenaars en beleidsmakers in het Europese handelsrechtelijke ecosysteem en is praktijkgericht. De docenten zijn vaak zelf advocaten, beleidsmakers, rechters, juridische consultants of adviseren bedrijven, overheidsorganen of advocatenkantoren en gebruiken voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk.”

De Universiteit Maastricht en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid richten zich op de Euregio. Het is dus belangrijk dat het postacademisch onderwijs dat reflecteert. 

Het programma biedt cursussen op verschillende gebieden van het handelsrecht en de handelspraktijk, zoals FinTech, commercieel intellectueel eigendomsrecht, fiscaalrechtelijke vraagstukken en energierecht – om er maar een paar te noemen. “De eerste cursus ‘Trade Secret Protection and Technology Transfer‘ vindt in mei plaats en wordt net als de daaropvolgende modules aangeboden op onze Maastricht University Campus in Brussel”, zegt Ellen.

“Soft skills, ICT-vaardigheden, psychologie, communicatie spelen in toenemende mate een rol in het leven van ‘de jurist’. Dat moet je dan ook in je scholing gaan integreren", zegt Koen Savrij Droste.

Nieuwe cursussen, soft skills en samenwerkingen

Als advocaat én lid van de PO-commissie, heeft universitair docent Elles Ramakers kennis van de doelgroep én opleidingen. Zij denkt ook mee over nieuwe cursussen. Zo herkent Elles de groeiende vraag in de markt naar meer dan alleen juridische vaardigheden: “Door de verbinding te leggen tussen praktijk en wetenschap in een internationale context, ontstaan mooie ideeën om naar toe te werken. We zien bijvoorbeeld steeds meer advocaten die diepgaande juridische kennis combineren met algemene kennis of soft skills, zoals mediation of arbitrage. Ook vanuit de zakelijke markt zien we veel interesse in alternatieven voor ‘het juridische gevecht’. En dat betekent ook dat we in ons onderwijs moeten gaan kijken waar lancunes liggen die we kunnen invullen.”

Elles verzorgt onder andere intervisiegroepen in het postacademisch onderwijs. “Ons aanbod is van juridisch hoog niveau, maar er is nu ook oog voor de andere kant. Ook op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden kunnen we met postacademisch onderwijs veel betekenen.” Koen vult haar aan: “Soft skills, ICT-vaardigheden, psychologie, communicatie spelen in toenemende mate een rol in het leven van ‘de jurist’. Dat moet je dan ook in je scholing gaan integreren. Tegelijkertijd maken we ook een deel van de markt juist bewust van die uitdagingen voor de toekomst. Dat maakt het heel uitdagend.”

What’s Next for LAW.next?

De eerste successen zijn een feit: in 2021 had LAW.next 22 procent meer deelnemers dan het jaar daarvoor. “De afgelopen maanden stond in het teken van het klaar maken voor verdere groei, door gericht stappen te zetten richting onze missie. Nu alles staat als een huis, worden de ambities van LAW.next voor de toekomst uitgestippeld. Door te verder professionaliseren en ons duidelijk te profileren, het internationale aanbod uit te breiden en intensief samen te werken met interne en externe partners aan LLO, ligt er nu een goede basis om verder te groeien”, zegt Ellen. “We verzekeren ons zo van een sterke positie als kennispartner. Voor de lokale en regionale arbeidsmarkt en voor de internationale markt.”

Ook Elles is positief over de toekomst van het postacademisch onderwijs in Maastricht. “We hebben een hoge kwaliteit van sprekers, hele mooie ideeën – maar die hou ik nog even voor me – en we staan open voor groei. Er is nog een wereld te winnen, maar dat gaan we ook zeker doen!” Koen sluit af: “Het is prachtig om te zien dat de universiteit wil investeren in een professionaliseringsslag in het postacademisch onderwijs.”

De persoonlijke aanpak, de exclusieve service en het hoogwaardige onderwijs werden al geroemd. Daar komen nu een flexibel aanbod met innovatieve leermethoden en een uitbreiding met internationale partners bij. Zo hoopt de faculteit studenten ‘een leven lang’ uit te dagen.

Door: Letterdesk (tekst) en Jonathan Vos (fotografie).

  Terug naar lawreview2021

Nu alles staat als een huis, worden de ambities van LAW.next voor de toekomst uitgestippeld.

Lees ook

  • De Grote Gracht is rijkelijk voorzien van historische gebouwen met bijzondere verhalen. Ook deze keer bevindt onze ‘verborgen parel’ zich in deze Maastrichtse straat, op huisnummer 76: de (fietsen)kelder.

  • Since Hungary took over the rotating presidency of the EU Council on July 1st, its Prime Minister Viktor Orbán has embarked on a widely criticized peace mission for Ukraine, including meetings with leaders of Russia and China. This has led to much speculation about what the next six months of the...

  • “We zijn pioniers van een nieuwe tak van engineeringwetenschappen, niet alleen voor Maastricht, maar voor de wereld.” Zegt Francesco Ferrari over de groep van dertien studenten, waaronder hijzelf, die in juli als eerste het bachelordiploma Circular Engineering kreeg.