24 juli 2018
ROA-rapport over levenslang leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

Werkgevers weinig bereid tot investeren in tijdelijk personeel

Nederlandse werkgevers zijn veel minder bereid om te investeren in de scholing van werknemers met een tijdelijke aanstelling dan in medewerkers met een vast contract. Dit geldt vooral voor medewerkers met een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vaste aanstelling. Tijdelijk personeel dat wél uitzicht heeft op een vaste aanstelling komt er iets beter vanaf, maar ook zij maken minder kans op scholing. Dit blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.