6 juli 2018

Vordering Beter Onderwijs Nederland afgewezen

Vandaag heeft de rechtbank vonnis gewezen in het kort geding dat door Beter Onderwijs Nederland (BON) tegen de Universiteit Maastricht (UM), Universiteit Twente en de Onderwijsinspectie was aangespannen. De rechtbank heeft de vordering van BON afgewezen. Deze hield in dat de UM Nederlandstalige opleidingen niet mag omzetten naar Engelstalige opleidingen, ten minste gedurende een jaar. Binnen dat jaar zou de overheid met weloverwogen nieuw taalbeleid moeten komen.