Eveliene Dera-de Bie onderzocht methodes voor professionals in de Jeugdgezondheidszorg

Voorkom overgewicht in het eerste levensjaar

MAASTRICHT, 4 augustus 2016 – Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij jonge kinderen (0-4 jaar) voorkomen? Welke knelpunten ervaren zij in de zorg op dit gebied en hoe kan die zorg verbeterd worden? Dat zijn de kernvragen in het promotieonderzoek dat Eveliene Dera-de Bie deed aan het Maastricht UMC+.

 

Persbericht Voorkom overgewict in het eerste levensjaar.jpg

Overgewicht bij kinderen komt steeds vaker voor. En op steeds jongere leeftijd. Inmiddels kampt 13 tot 15 procent van de 2- tot 18-jarigen met overgewicht. Zij lopen een grote kans (80 procent) dat ze te zwaar blijven of opnieuw te zwaar worden. Overgewicht kan al op jonge leeftijd tot problemen leiden. Kinderen worden gepest op school, zitten vaak niet goed in hun vel en gaan onderpresteren.

Op latere leeftijd ontwikkelen kinderen met overgewicht vaak (ernstige) gezondheidsklachten. Een van de belangrijkste risico’s is het ontwikkelen van het zogenoemde metabool syndroom, dat een verhoogd risico geeft op diabetes type 2 en hart- en vaataandoeningen.

Vroegtijdig ingrijpen

Vroegtijdig ingrijpen kan ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd voorkomen. De Jeugdgezondheidszorg heeft daar een belangrijke taak in. Promovenda Eveliene Dera-de Bie, werkzaam als Stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij Envida, ontwikkelde een training voor JGZ-jeugdartsen en -verpleegkundigen, gericht op het signaleren van het risico op overgewicht in het eerste levensjaar. Ook het bespreken van dit risico met de ouders vormt een onderdeel van deze training. Jeugdartsen en verpleegkundigen vinden het namelijk lastig om (dreigend) overgewicht van jonge kinderen en de noodzakelijke gedragsverandering van de ouders te bespreken.

 

Effect van de training

Dera-de Bie onderzocht ook het effect van de training. Daaruit bleek dat getrainde professionals signalen van het risico op overgewicht eerder oppikten. Zij waren zich veel meer bewust van dit risico dan de professionals die de training niet volgden. Helaas heeft de training nog geen meetbaar effect in de zin van minder overgewicht op jonge leeftijd. Mogelijk was de onderzoeksperiode daarvoor te kort. Een andere mogelijkheid is dat ouders de adviezen van de getrainde jeugdartsen en verpleegkundigen niet opvolgen. In de praktijk blijkt het uitermate lastig om gedragsverandering te bewerkstelligen. In het algemeen is het zo dat ouders (en hun jonge kroost) de verleiding die de voedingsmiddelenindustrie biedt, vaak niet kunnen weerstaan.

Eveliene Dera-de Bie promoveerde onlangs aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift, getiteld Overweight prevention, starting from birth onwards; an evaluation of the development and effect of a training program for child care practitioners in the Netherlands.

Lees ook

  • Negen onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) profiteren dit jaar van een subsidie uit het Research Development Fund (RDF) van het Worldwide Universities Network (WUN). In totaal zijn in de subsidieronde 2019-2020 15 onderzoeksprojecten geselecteerd uit 31 aanvragen. De UM neemt deel in 7...

  • De Keuzegids Bachelors 2020 laat zien dat de drie Liberal Arts colleges van de Universiteit Maastricht onveranderd tot de Nederlandse top behoren. Het University College Maastricht, het University College Venlo én het Maastricht Science Programme bestendigen dan ook hun kwaliteitszegels.

  • De Young Universities for the Future of Europe (YUFE)-alliantie was gisteren in Brussel aanwezig tijdens het startevenement van het European Universities Initiative. YUFE is een van de 17 allianties van Europese universiteiten die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de eerste modellen...