5 december 2022

Voeding als medicijn voor diabetisch hartfalen

Hartfalen bij diabetes type 2 behandelen met eenvoudige voedingssupplementen? Dat lijkt te gemakkelijk om waar te zijn, maar onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben ontdekt dat een bepaald mengsel van aminozuren een geneesmiddel zou kunnen vormen bij diabetisch hartfalen. Een cruciale stap in de aanpak van een probleem van een groeiende groep patiënten.

Balanstheorie

glatz

De basis voor deze ontdekking werd zo’n twintig jaar geleden gelegd door biochemicus/celbioloog prof. dr. Jan Glatz, die in 2021 met emeritaat ging. Hij begeleidde het laatste onderzoek nog wel en ziet deze ontdekking als loon na jarenlang werken: "Mijn collegae en ik hebben de werking van eiwitten in hartspiercellen stap voor stap ontrafeld. Dat begon in 2004 met de balanstheorie, de hypothese dat het hart alleen goed functioneert wanneer er een zekere balans is in het verbruik van vetzuren en glucose in de energiehuishouding. Deze hypothese bleek te kloppen en we ontdekten dat bepaalde eiwitten deze balans kunnen beïnvloeden. Dat een eenvoudige combinatie van aminozuren de werking van zo’n eiwit weer kan beïnvloeden en nu dus mogelijk ingezet kan worden als medicijn is een spectaculaire volgende stap."
 
 Ik kijk met enthousiasme uit naar het vervolgonderzoek!   

Award

Tijdens het jaarcongres van de Society for Heart and Vascular Metabolism (SHVM) in Seoul (Zuid-Korea) heeft Glatz de William C. Stanley Award ontvangen. Hij kreeg deze prijs voor zijn buitengewone bijdrage aan wetenschappelijke kennis op het gebied van de energiehuishouding van het hart. De SHVM is in 2001 opgericht met als doel om uitwisseling van kennis tussen onderzoekers werkzaam op het gebied van hart- en vaatmetabolisme te stimuleren. Zij doet dat door jaarlijks een congres te organiseren waaraan naast ervaren juist ook jonge onderzoekers deelnemen. In de afgelopen twintig jaar heeft de SHVM in belangrijke mate bijgedragen aan ons huidige inzicht dat verstoringen in de energiehuishouding van het hart één van de hoofdoorzaken zijn van hart- en vaatziekten. De William C. Stanley Award, genoemd naar de oprichter van de SHVM, is bedoeld voor onderzoekers die in bijzondere mate hebben bijgedragen aan deze kennis.

Dit bericht is gebaseerd op een nieuwsbericht van het Maastricht UMC+.