Verplicht verlof en feestdagen

 

De UM stelt ieder jaar collectief verplichte vrije dagen vast, dit zijn dagen waarop de medewerker verplicht verlofuren moet opnemen. Als regel zijn dit de zogenoemde brugdagen (dag tussen feestdag en weekeinde) en de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dit verlof wordt automatisch afgeschreven in I-mar.

Voor 2016 zijn de collectief verplichte vrije dagen:

  • Vrijdag 26 mei
  • Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december

 

Daarnaast zijn er feestdagen. Binnen de UM gelden naast de gebruikelijke feestdagen ook carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede vrijdag en 5 mei als feestdagen. Hiervoor hoeft geen verlof te worden afgeschreven.

Lees ook